Gå til sidens hovedinnhold

Oslo-elevene best i engelsk

Resultatene fra årets nasjonale prøver er klare. Sjekk resultatene.

Resultatene fra de nasjonale prøvene i engelsk for 5. og 8. trinn er nå offentliggjort.

Oslo-elevene gjør det best sammenlignet med de øvrige fylkene i Norge.

- Osloskolen viser god utvikling. Det viktigste er at læreren bruker resultatene som grunnlag for oppfølging av hver enkelt elev. Osloskolene har et system for kvalitetsoppfølging som bidrar til dette, sier direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten.

På Utdanningsdirektoratets nettsted Skoleportalen ligger resultatene for hele landet, fylker og kommuner. Resultatene viser at det er store forskjeller mellom fylkene.

Østfold nederst
Blant åttendeklassingene ligger Finnmark, Hedmark og Østfold dårligst an.

For femteklassingene er det Nord-Trøndelag som ligger nederst på lista.

Sjekk resultatene for 5. årstrinn her

Sjekk resultatene for 8. årstrinn her

Tallene for 8. trinn i Oslo viser at de gjør det bedre enn gjennomsnittet for landet.

For hele landet er gjennomsnittlig mestringsgrad 3,0, mens Oslo-elevene har en mestringsgrad på 3,3. Resultatene viser at Østfold, Hedmark og Finnmark bare har en mestringsgrad på 2,8.

Små forskjeller
Resultatene blir presentert ved hjelp av gjennomsnitt, standardavvik (spredning) og som prosentfordeling på en skala med tre nivåer for 5. trinn og fem nivåer for 8. trinn.

Foreløpige analyser viser at det er små forskjeller mellom gutter og jenter i engelsk på både 5. og 8. trinn. Spredningen er større blant guttene enn blant jentene. Det vil si at en større andel gutter befinner seg på lavt og høyt mestringsnivå.

I løpet av de to neste ukene vil resultatene for nasjonale prøver i lesing og regning bli publisert.

Kommentarer til denne saken