Onsdag publiseres resultatene av de nasjonale prøvene for 5. og 8. trinn på klasse-, skole-, kommune-, fylkeskommune- og nasjonalt nivå.

Til sammen har 3104 skoler deltatt i undersøkelsen - fordelt på 62.015 elever i 5. trinn og 62.321 elever i 8. trinn.

Oslo-elever hevder seg
- Andelen som har deltatt ligger på 97 prosent, sier prosjektleder Ole Christian Melhus i Utdanningsdirektoratet fornøyd på en pressekonferanse onsdag.

- Elevene i Oslo, Akershus, Sør-Trøndelag og Troms er best i lesing på 5. trinn, oppsummerte Melhus.

- Når det gjelder engelsk, er Oslo og Bærum klart best.

Tendensen var den samme i fjor.

Les også: Oslo-skolene best i landet

Se pressekonferansen på tv2nyhetene.no

274809

Kjønnsforskjeller
Nasjonale prøver i regning, lesing på norsk og engelsk ble gjennomført i september for alle elever på 5. og 8. trinn.

- Resultatene viser at jentene er best i lesing, mens guttene skårer best i regning, sier Melhus.

De foreløpige analysene viser at jentene gjør det bedre enn guttene i lesing på 8. trinn, mens guttene har et bedre resultat enn jentene i regning på 5. trinn.

- Det er små forskjeller mellom gutter og jenter i engelsk på både 5. og 8. trinn. Gjennomgående for alle prøvene er at spredningen er større blant guttene enn blant jentene.

- Det er også stor variasjon mellom kommunene, presiserer han.

Les også: Sjekk ditt fylke og kommune her (ekstern lenke)

Foreldrenes bakgrunn
Foreldrenes utdanningsbakgrunn er av stor betydning for barnas ferdigheter, ifølge Melhus.

Statsråd Bård Vegar Solhjell er svært fornøyd med gjennomføringen.

- Prøvene gir ikke svar på om de norske elevene blir bedre. Og man skal være forsiktig med å tolke små enkeltresultat. Men det mest interessante synes jeg er at Agder-fylkene på 5. årstrinn, som viser klar forbedring, sier Solhjell.

- Må offentliggjøres
Frp mener FrP at resultatene fra nasjonale prøver må offentliggjøres på skolenivå, slik at elever og foreldre har mulighet til å sammenligne skoler og til å sette større krav til skolen.

Les også: - Norge har mislykkes med tilpasset opplæring

2007
I fjor hadde jenter og gutter med høyt utdannede foreldre hadde de beste resultatene på de nasjonale prøvene i regning, lesing på norsk og engelsk sett under ett, både på femte og åttende trinn i 2007.

Dette viste en rapport som Senter for økonomisk forskning (SØF) utarbeidet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Generelt oppnår jenter, elever med norsk bakgrunn og med foreldre med høy utdanning høyere skår på de nasjonale prøvene enn andre elevgrupper. Disse individuelle kjennetegnene ved elevene slår dessuten sterkere ut på elevenes resultater på prøvene på åttende trinn, enn på femte trinn.

Les også: Resultater fra Elevundersøkelsen (ekstern lenke)