Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at stadig flere, både nordmenn og etniske innvandrere, ønsker å bo i hovedstaden.

De siste 25 årene har befolkningen i Oslo økt med nesten 30 prosent, til 575.000 innbyggere i 2009. Bare i fjor økte innbyggertallet med 15.000 personer.

Les også: «Alle» vil bo i Oslo

Har du nettopp flyttet til Oslo? Eller trives du best på landet? Fortell din historie til Nettavisen.

- Internasjonal greie
SSB synes ikke det er så rart at Oslo opplever en så stor netto tilflytting. For veldig mange vil bo sentralt.

- Dette er jo en internasjonal greie, noe du ser overalt, flyttingen fra utkantstrøkene og inn til de sentrale strøkene, sier førstekonsulent Øyvind Rustad ved SSB til Nettavisen.

Rustad har jobbet med befolkningsstatistikk i flere år, og kjenner godt til hvorfor storbyen lokker:

- Oslo er størst, og den store byen i Norge. Dermed får de den største økningen.

- Den samme mekanismen gjelder for alle større sentre i Norge og kommunene rundt, som også har hatt en stor befolkningsøkning de siste årene. Også Kristiansand og nabokommunene rundt vokser, det samme gjelder Stavanger, Bergen og nabokommunene til Oslo, sier Rustad. Oslo-området og Stavanger-området er de to største vekstsentrene i landet.

Han viser også til at Ullensaker, som ligger nær både Oslo og Gardermoen, de siste ti årene hatt en befolkningsvekst på nesten 50 prosent.

Se tabell over utviklingen av folketallet i Oslo og Akershus nederst i saken.

- Stort sig av yngre folk
Flesteparten av dem som flytter til Oslo, er unge mennesker.

- Det er et stort sig av yngre folk som flytter til Oslo. De flytter fra utkantstrøk til sentrale strøk på grunn av jobb og utdanning, særlig jobb er en hovedgrunn for at de flytter, forteller Rustad.

Og når så mange unge personer bor i hovedstaden, blir det også født mange barn.

- For noen år siden fikk de som bodde i utkanten flere barn enn de som bodde i byene, men nå har det jevnet seg ut. Dermed tappes distriktene både med utflytting og med færre fødte, og så får du denne opphopingen i byen, sier han.

Mange velger å bli boende i Oslo med barn, i hvert fall fram til de trenger mer plass. Da viser statistikken at flyttingen stort sett går til en Akershus-kommune, der boligprisene er noe lavere.

Mange innvandrere
I tillegg til de som kommer fra utkantstrøk på grunn av jobb og utdanning, er det i hovedsak to andre grupper som kommer flyttende til Oslo.

- En av gruppene er de som kommer direkte fra utlandet, som for eksempel svenske kelnere og polske snekkere. I tillegg har vi den sekundære flyttingen, flyktninger som kommer til Oslo. De blir plassert på asylmottak rundt om i landet, og så får de oppholdstillatelse og finner ut at det ikke er noe gøy å bo i for eksempel Valdres. De vil til et sted hvor det er flere fra kulturen deres, og da flytter de til et veldig sentralt sted, sier Rustad.

Han forteller at innvandrere flytter til enda mer sentrumsnære deler av Oslo enn etnisk norske. De som kommer er stort sett unge mennesker, som da også får barn.

- Gror fram en bykultur
Det store kulturtilbudet med konserter, et stort kinotilbud og kafeer har også betydning, påpeker SSB.

- Hele det sosiale tilbudet er også selvsagt noe som trekker til seg folk, at det skjer mye der. Du kan jo alltids reise til Oslo og dra hjem igjen, men det er jo et stort pluss å bo der det skjer, sier Rustad.

Han sier det er i ferd med å vokse fram en bykultur i Norge.

- Før har man alltid sagt at det aldri har vært noen bykultur i Norge, man reklamerte med at boligene til salgs var i nærheten av Marka. Men dette er nok noe som har snudd for ikke så lenge siden. Nå gror det fram en bykultur, sier han.

- Lurt å bremse litt
I forrige uke satte regjeringen ned et nytt utvalg som skal skape kompetansearbeidsplasser til hele landet.

Kommunalministeren påpekte da, i motsetning til SSB-tallene, at mange ikke vil bo i en by.

- Det er mange som ønsker å bo utenfor de største byene. Derfor må vi legge til rette for bedre spredning av kompetansearbeidsplassene enn i dag, sa kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp).

SSB mener det kan være lurt å forsøke å bremse sentraliseringen noe.

- Sentraliseringen er selvfølgelig et problem for kommunene som mister innbyggere. Det er også et problem for pressområdene. Så det er fornuftig av myndighetene å forsøke å bremse utviklingen, på grunn av kostnaden flyttingen kan ha både for stedet de flytter fra og områdene de kommer til, sier rådgiver Even Høydahl i SSB til Nettavisen.

- Hvis alt skal samles innenfor 10 mil fra Oslo, er det ikke bra det heller. Personlig vil jeg dessuten si at prisen for å bo i Oslo, er jo en god grunn til å ikke flytte dit, sier Høydahl.

Han påpeker at veldig mange også bor i Akershus, og pendler inn til Oslo. Den korte avstanden til storbyen gjør fylket svært attraktivt for tilflytting.

- Vi ser også at det er veldig mye flytting mellom Oslo og Akershus. Halvparten av de som flytter ut av Akershus, flytter til Oslo, og halvparten av de som flytter ut av Oslo, flytter til Akershus, sier han.

- Må større grep til
Hans kollega, førstekonsulent Øyvind Rustad, mener utflytting av arbeidsplasser kan være vellykket, men at det trolig ikke vil ha så stor påvirkning på Oslo-tilflyttingen.

- Det har jo vært veldig mange vellykkede utplasseringer. Statistisk sentralbyrå flyttet ut halvparten av arbeidsplassene til Kongsvinger på begynnelsen av 70-tallet, og det er en veldig vellykket utplassering, sier Rustad.

Rustad er nå en av nesten 400 personer som jobber for SSB på Kongsvinger.

- Men likevel, i kraft av tyngden sin og storheten sin, vil det likevel være et stort tog som går inn mot Oslo. Du har ingen svær flyttebølge inn hit til Kongsvinger, for det er ikke så stort. Men en kan jo selvsagt tenke seg at uten en slik utflytting av arbeidsplassen, ville flyttetoget inn mot Oslo vært enda større, sier han.

- Skal det få virkning må det store grep til, store utplasseringer av arbeidsplasser. Men det blir uansett ikke noe volum sammenlignet med det du har i Oslo-området, sier SSB-konsulenten.

- Vil nok ikke stoppe
Rustad tror neppe befolkningsveksten i hovedstaden vil stanse.

- Det eneste som kan snu dette er at det blir dårligere tider. At det ikke er et tilbud av arbeidsplasser for eksempel i Oslo, da vil folk også slutte å flytte dit. Da flytter man kanskje tilbake til hjemstedet igjen. Vi hadde en slik økt på 1920/30-tallet, og da så man en liten strøm av at folk flytte tilbake, sier Rustad.

Men selv finanskrisen har ikke påvirket veksten i Oslo.

- I Oslo puslet og gikk befolkningsveksten i 2009 likevel. Det er ikke noe som ligger i kortene at det skal stoppe, sier han.

- Grensen for vekst i selve Oslo er jo at folk må ha et sted å bo, og det er ikke så ekstremt mye som bygges. Spørsmålet er da hvor mye Oslo som kommune kan ta unna, sier Rustad til slutt.