Gå til sidens hovedinnhold

- Oslo må få innvandrings- stopp

- Nok er nok. Det må bli innvandringsstopp i Oslo, sier bystyremedlem Mazyar Keshvari (Frp).

Mazyar Keshvari, utdanningspolitisk talsmann i Frps bystyregruppe i Oslo, reagerer kraftig på de ferske tallene fra Utdanningsetaten i Oslo som viser at norskspråklige elever er en minoritet på 48 osloskoler.

- Nå må folk fra andre partier forstå at vårt tidligere forslag om å innføre innvandringsstopp i Oslo er viktig. Når andelen minoritetsspråklige elever overstiger 50 prosent og går opp mot 100 prosent på mange skoler, så blir det veldig vanskelig å få til integrering og språkopplæring. Selv venstresiden og sosialistene i norsk politikk må ta dette innover seg. Ingen kan si at dette er noe som bare løser seg eller går over av seg selv. Jeg håper at flere forstår det nå. Vi må ha en balanse mellom minoritet og majoritet i Oslo. Nå er nordmenn blitt en minoritet på mange av osloskolene, sier Keshvari.

- Levekår
Keshvari, som kom som politisk flyktning fra Iran til Oslo som 6-åring, sier at det er særlig hensynet til ikke-vestlige innvandreres levekår som taler for en innvandringsstopp.

- Utviklingen i Oslo forsterker levekårsproblemene som ikke-vestlige innvandrere sliter med. Gutter med ikke-vestlig bakgrunn rager skyhøyt på statistikken over de som dropper ut av skolen. Ikke-vestlige innvandrere sliter med helseproblemer, de har fire-fem ganger så høy arbeidsledighet som andre og for noen er veien til kriminalitet kort. Situasjonen for innvandrere i Oslo skaper klasseskille og forskjell mellom innvandrere og nordmenn, sier Keshvari.

Han sier at han personlig kjenner flere innvandrerfamilier som har flyttet på seg for at barna i familien skal få gå på skoler med flere norskspråklige elever.

- Bli i kommunen
Keshvari sier at problemet er at mange flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge flytter til Oslo så snart de kan.

- Rent praktisk så kan en innvandringsstopp til Oslo gjennomføres ved at flyktninger og asylsøkere må bli boende i den kommunen de får tildelt, sier Keshvari.

- Blir det ikke litt voldsomt å begrense folks frihet på en slik måte?

- Ja, det er drastisk og tungt å komme fram til et slikt standpunkt, men det er ingen drømmesituasjon det vi har nå. Innvandrerbefolkningen i Oslo vil øke fremover og problemene vi ser i osloskolen nå vil bli mye, mye verre. Regjeringen og de øvrige partiene må ta ansvar. Det må snart gå opp for dem at Frps synspunkter i denne saken ikke handler om fordommer, sier Keshvari.

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå

Kommentarer til denne saken