Samtidig viser statistikken at 99 prosent av asylsøkerne som fikk innvilget sin søknad i første halvår i år, har dokumentert eller sannsynliggjort identiteten sin, skriver Aftenposten.

- Alle som søker beskyttelse, plikter å samarbeide for å avklare identiteten sin, men det er kun 1 av 10 som har med seg pass eller andre gyldige ID-dokumenter Vi skal da finne ut hvem de er og hvilken nasjonalitet de har, sier Kristin Ottesen Kvigne, sjef for Politiets utlendingsenhet.

I enkelte grupperinger av asylsøkere er kriminaliteten stor. Det hender derfor ofte at det er tvil om tiltaltes egentlige identitet og landbakgrunn. Ved flere tilfeller har dommerne i domspapirene skrevet rett ut at det hersker tvil om både navn, fødselsdatoer og statsborgerskap hos de domfelte. (©NTB)