Over 500 personer fikk ikke beskjed av Chiles offentlige helsesystem om at de var hiv-positive.

Skandalen førte til at landets helseminister Maria Soledad Barria gikk av for to uker siden, men selve omfanget av skandalen ble først kjent torsdag.

Tre døde
- Chiles helsevesen har ikke opplyst minst 512 personer om at de var hiv-positive, sier den nye helseministeren Alvaro Erazo torsdag, ifølge Reuters.

Den nye helseministeren Alvaro Erazo opplyser at i 244 av tilfellene ble ikke de smittede lokalisert, mens det ikke ble gjort noe forsøk på å nå de øvrige 268.

Tre av personene som ikke ble varslet, døde senere av sykdommen

Ingen oppfølging
- Med den informasjonen vi sitter med nå er det ikke mulig å være sikker på at de hiv-positive ikke har blitt informert, men at det ikke finnes noe som kan dokumentere dette. Det som imidlertid kan stadfestes, er at disse personene ikke har blitt tilbudt den oppfølgingen de har krav på som hivpositive, sier Erazo.

Chiles tidligere helseminister Maria Soledad Barria måtte gå av etter at det ble kjent at et sykehus i Nord-Chile ikke ga beskjed til et titalls antall pasienter om at de var hivsmittet.

Før hun gikk av skandalen ble kjent, fjernet Barria overlegen, oversykepleieren og sjefen for blodbanken på sykehuset i Iquique mens etterforskningen pågikk.