- Flere og flere husholdninger mottar strøm under den såkalte leveringsplikten viser ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det taper de fort flere tusen kroner årlig på.

Husholdninger som får strøm via leveringsplikt er husholdninger som ikke har valgt en strømleverandør. Når en husholdning ikke selv velger en strømleverandør plikter netteieren å levere strøm til husholdningen, dera navnet leveringsplikt.

72.300 husholdninger hadde strøm på leveringsplikt
72.300 norske husholdninger fikk strøm på leveringsplikt i tredje kvartal i fjor. Dette innebar en økning på drøyt åtte prosent (10.000 flere husholdninger) sammenlignet med tilsvarende kvartal 2012.

- I løpet av de siste to årene har antall kunder på leveringsplikt økt med nesten 30 prosent, noe som er en urovekkende utvikling, sier landsjef Norge i strømbyttetjenesten elskling.no Jens Regnström til Nettavisen NA24.

Enormt prosentvis påslag i prisen
Han begrunner sin bekymring med at i gjennomsnitt er prispåslaget på leveringsplikt hele 750 prosent høyere enn det gjennomsnittlige påslaget for spotpriskontrakt.

– De som oftest rammes er kunder som flytter og ikke er klar over at de må velge en strømleverandør. I enkelte tilfeller kan det også være slik at en kunde mister strømavtalen og havner på leveringspliktfordi de for eksempel ikke har betalt regningene sine til strømleverandøren, sier Regnström.

Kan sette pris fritt etter seks uker
Prisen for strøm på leveringsplikt er regulert for de første seks ukene. Prisen som netteieren belasterkunden er spotpris fra strømbørsen Nord Pool, pluss et påslag på 6,25 øre/kWh.

- Etter de første seks ukene kan netteieren bestemme påslaget selv, og det kan dermed bli svært dyrt for husholdningen, sier Regnström.

Ifølge elskling.nos tall har majoriteten av husholdninger med strøm under leveringsplikt avtalen mye lengre enn seks uker. 34 prosent av husholdningene har den unødig dyre avtalen i mellom seks uker og seks måneder og 50 prosent beholder den mer enn seks måneder.

Påslaget varierer mellom 9 og 25 øre/kWh avhengig av netteieren, og det kan i enkelte tilfeller ogsåpåløpe faste avgifter. Beregninger gjort av elskling.no viser at det gjennomsnittlige påslaget for de største netteierne er på ca. 16 øre/kWh.

Unngå leveringsplikt - spar 3.000 kroner
Boliger med et årsforbruk på 20.000 kWh og leveringsplikt kan spare over 3000 kroner i året ved å velge en avtale med en strømleverandør.

– Vi anbefaler husholdninger med leveringsplikt å velge en strømleverandør omgående. Med tanke på at det kun tar noen få minutter å sammenligne strømleverandører og velge en leverandør, burde alle husholdninger gjøre et aktivt valg av strømavtale, sier Jens Regnström.

Har hatt møter med NVE
I forbrukerrådet er man ikke udelt fornøyd med hvordan kraftleverandørene informerer om leveringsplikten.

- Selskapene som leverer strøm etter leveringsplikten er pålagt informere om dette når de starter leveransen og dessuten i brev til kunden hver tredje måned. Det er bra. Vi har i tillegg hatt møter med NVE om hvordan denne informasjonen kan bli bedre og lettere å forstå for kundene, sier fagdirektør bolig, forbrukerpolitisk avdeling i Forbrukerrådet Thomas Bartholdsen til Nettavisen NA24.

Han understreker viktigheten av at kundene passe på så man ikke havner på ugunstige avtaler.

- Dessverre er det dessuten mange firmaer i kraftbransjen som opptrer uryddig i forhold til egne kunder. Noen driver med aktiv forvirring av egne kunder. Det betyr at du som kunde generelt må forhold deg kritisk til den informasjonen som selgere presenterer.Den avtalen som er lurest for deg som forbruker er spotpris med et lavt påslag, sier Bartholdsen.