OSLO (Nettavisen): Kosmologisk Livstro, Den Levende Vann Menigheten og Åsatrufellesskapet Bifrost. Dette er noen av tros- og livssynssamfunnene som kunne hente ut statlig støtte i Oslo og Akershus i fjor.

I fjor ble det fordelt 196 millioner kroner på rundt 170 tros- og livssynssamfunn, viser Nettavisens oversikt. I tillegg kommer den kommmunale støtten.

I tabellen som du finner her og lenger ned i saken kan du se og søke på alle tros- og livssynssamfunnene på Fylkesmannens liste.

De største mottakerne

Den største mottakeren av statlig støtte er Human-Etisk Forbund, som med 85.670 medlemmer mottok et tilskudd på 41,6 millioner kroner i fjor.

På den neste plassen følger Oslo Katolske Bispedømme (80.573 medlemmer og 39,2 millioner kroner i tilskudd).

Strid om statsstøtte

I juni i fjor slo Fylkesmannen i Oslo og Akershus fast at bispedømmet hadde mottatt over 40 millioner kroner for mye i statsstøtte ved å benytte en uriktig måte å registrere nye medlemmer på. Bispedømmet mener de ikke har gjort noe galt og har gått til sivilt søksmål mot staten.

På de neste plassene på lista følger Svenska Margaretaförsamlingen (22.000 medlemmer og 10,7 millioner kroner i støtte) og Den Evangelisk Lutherske Frikirke (19.470 medlemmer og 9,5 millioner kroner i støtte).

Krever stans etter imambråk

Den offentlige pengestøtten til tros- og livssynssamfunn er igjen i søkelyset etter at hovedimamen i den sunnimuslimske Central Jamaat Ahle-Sunnat-moskeen på Grønland, Nehmat Ali Shah, deltok i minnemarkeringer for Mumtaz Qadri i Norge og Pakistan. Qadri ble dømt til døden og henrettet i Pakistan etter at han i 2011 tok livet av den liberale guvernøren Salman Taseer. Qadri var Taseers livvakt.

Stortingsrepresentant Mayzar Keshvari fra Frp har krevd at overføringene til denne moskeen må opphøre.

Sunnimoskeen på Grønland, med 6000 medlemmer i fjor, mottok 2,9 millioner kroner i statlig støtte.

I tillegg mottok de 2.460.421 kroner i kommunal støtte utbetalt via Gravferdsetaten.

Kritiserer manglende kontroll

Nettavisens ansvarlige redaktør Gunnar Stavrum har hevdet at statsstøtten til tros- og livssynssamfunn utbetales uten nevneverdig kontroll. Det kreves ikke revisorgodkjent regnskap. En medlemsoversikt er tilstrekkelig.

Les Stavrums blogg: Staten gir dem 500 kroner per medlem

Tros- og livssynssamfunnene har frist til 10. mars hvert år med å sende inn krav om statstilskudd. 2016-tallene vil ikke foreligge før senere i år. Medlemslistene som sendes inn skal først kontrolleres opp mot Brønnøysundregistrene. Den første kjøringen der skjer i juni. Deretter starter utbetalingene etter hvert som listene er «vasket».

Kritikerne hevder at støtten til tros- og livssynssamfunn utbetales uten nevneverdig kontroll fra statens side.

I 2015 kunne man innkassere 486 kroner cash fra staten for hvert medlem. Den totale regningen for dette var 272 millioner kroner i fjor, basert på krav for 558.977 medlemmer.

I tillegg kan tros- og livssynssamfunnene søke om kommunal støtte.

I Oslo er det Gravferdsaten som administrerer ordningen.

Nettavisen har bedt om innsyn i de kommunale utbetalingene på dette området for 2015.

For tilsammen 131.124 medlemmer ble det utbetalt 66.246.467,28 kroner, viser oversikten.

- Alle trossamfunn som har bosatt medlemmer i den enkelte kommune har krav på kommunalt tilskudd, forklarer konsulent Stig Werner hos Gravferdsetaten i Oslo kommune til Nettavisen.

Det kommunale tilskuddet på 505,22 kroner per medlem kommer i tillegg til det statlige på 486 kroner per medlem.

- Hva kreves for å få utbetalt en sjekk fra dere?

- Vi får tilsendt en utbetalingsliste fra Brønnøysundregistrene, og den forholder vi oss til. Søknadene blir sendt dit, så får vi en liste derfra.

Det er loven om «Trudom og ymist anna» som regulerer dette.

- Hvorfor er det slik at trossamfunn får både statlig og kommunal støtte?

- Det vet jeg ikke. Det er lovpålagt. Vi er den instansen i Oslo kommune som skal utbetale disse beløpene og gjør derfor jobben vår, sier han - og legger til at:

- Kommunal støtte gis ut i fra et rettferdighetsprinsipp. Det kommunale tilskuddet blir utregnet med grunnlag i de budsjetterte utlegg den enkelte kommune har til Den norske kirke og skal gå til religiøse formål.