Om vi går 3-4 år tilbake i tid var det masse fokus på priskrig i mobilmarkedet, og det var nærmest daglige saker der flere aktører til slutt presset prisen for «gjennomsnittsbrukeren» ned til 0 kroner per måned.

Å tilby en tjeneste som koster penger uten å ta betalt for den var derimot ikke spesielt lukrativt, og etter å ha kjempet om kundene en stund, ga de fleste opp forsøket på å tilby mobiltjenester uten å ta betalt for det. «Gratisproduktene» ble enten faset ut eller fikk innslag av oppstartsavgifter.

Store prisforskjeller

Men det betyr på ingen måte at priskrigen i mobilmarkedet er over. Aktørene kjemper fortsatt en imbitt kamp mot hverandre, og ikke minst har måten vi bruker mobilen på endret seg så mye de siste årene at produktene som for noen år siden var de beste, kan være ubrukelige i dag.

Ved hjelp av Post- og teletilsynets pristjeneste Telepriser har vi sett på hvilke mobilabonnement som kommer best ut.

Den store stygge ulven

Og det som er helt åpenbart er at det er svært viktig å vite hvordan man bruker mobiltelefonen før man velger mobilabonnement. Bare små endringer i bruksmønsteret kan gi svært store utslag på sluttprisen. Spesielt er det bruken av datatjenester som gir de store utslagene.

For eksempel har Tele2s Champion-abonnement historisk sett vært en av de billigste alternativene. Dette abonnementet har derimot falt på listen de siste årene, og en stor del av årsaken er at abonnementet ikke har fulgt med på utviklingen i datatrafikk. Én megabyte data koster 12 kroner, og nedlasting av for eksempel det populære spillet Angry Birds Rio - som er på rundt 15 MB - vil dermed koste rundt 180 kroner i seg selv.

Endrer seg mye

Under har vi samlet oversikten over de billigste og dyreste abonnementene for dem som bruker mobilen sin lite, middels og storforbrukere - og hvordan disse abonnementene utvikler seg med en økning i datatrafikk.

Post- og teletilsynets definisjon av noen som bruker mobilen sin lite, er i praksis at de ikke bruker mobilen til datatrafikk overhode. Med en drøy halvtime i måneden i samtaler, og et par meldinger om dagen, kan du få mobilbruken ned til en nærmest ubetydelig sum i måneden om du går for One Calls billigste abonnement.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Men om du som en bruker av et slikt abonnement går til anskaffelse av en smarttelefoner, og begynner med aktiv bruk av datanettet, ser vi at kostnadene skyter til himmels. Både med Chess og One Call må du på de billigste abonnementene tidoble prisen om du laster ned 200 megabyte ekstra.

Årsaken til den store variasjonen i prisøkningen i forhold til økt bruk av datanettet er både forskjellig pris per megabyte, og ikke minst makspriser.

For sammenligningens skyld tar Angry Birds for eksempel rundt 15 MB lagringsplass, mens streaming av YouTube-videoer kan være opp til 15 MB per minutt. Benytter du programmer som Spotify eller Wimp til å høre på musikk, bruker du et sted mellom 0,5 og 2,4 MB per minutt avhengig av kvaliteten du streamer. Det samme gjelder nettradio.

Når vi kommer til middels forbruk ser vi at Telipol klatrer opp til toppen av listen med to av sine abonnement. Men en økning på bare 200 MB ser vi derimot at rangeringen på topplisten snur seg radikalt.

Legg også merke til at de dyreste abonnementene - med unntak av ACN - ikke blir dyrere av økningen av databruken fordi en her er innenfor den inkluderte bruken. Ved økning til 1 GB er alle de fire dyreste abonnementene blitt klart billigere enn det som var det billigste abonnementet.

For de dyreste abonnementene ser vi at det er såkalte fastprisabonnementer - abonnent med inkludert bruk - som troner på toppen hele veien, og vi ser at de «skreddersydde» abonnementene fra One Call og Tele2 kommer best ut - mens kontakt- og lavbruksabonnementene kommer veldig dårlig ut når bruken øker.

Nesten alle abonnementene på topplisten har tatt høyde for en betydelig høyere databruk enn det post- og teletilsynet bruker i Telepriser, noe som gjør at utslagene her blir små når vi øker bruken med 200 MB. Men også her blir det klare utslag om en øker bruken med en ekstra gigabyte.