Det viser tall fra en undersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer ved sykehuset. Hver tredje forsker blant medlemsmassen til forbundet har jobbet midlertidig i mer enn syv år, skriver Dagens Næringsliv.

- Problemet er at veldig begavede folk gir opp. De har familie og kanskje tre-fire barn, men får ikke banklån, sier Michael Abdelnoor, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved Oslo Universitetssykehus.

Det er lov å ansette forskere i midlertidige treårige doktorgradsstillinger og såkalte postdoc-stillinger av maksimalt fire års varighet. Oslo Universitetssykehus opererer imidlertid i praksis med mange slike postdoc-perioder etter hverandre.

- Det finnes ansatte som er i gang med sin femte postdoc-periode, sier Abdelnoor.

Kreftforsker Jostein Dahle har ventet på fast jobb i 13 år, men enkelte av hans kolleger har jobbet fra kontrakt til kontrakt i opptil 20 år med relativt like arbeidsoppgaver.

- Etter å ha jobbet her i 13 år synes jeg egentlig det er på tide at jeg får fast jobb, sier biofysikeren ved institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet. (©NTB)