Gå til sidens hovedinnhold

Pålegges Wilson-bud

Oslo Børs har vedtatt at Kristian Eidesvik og hans Caiano AS må by på alle aksjene i bulkrederiet Wilson.

Nytt: Uttalelse fra Caiano-styret

Det går frem av en melding fra Oslo Børs.

I henhold til vedtaket pålegges Caiano AS å fremsette pliktig tilbud til øvrige aksjonærer i Wilson ASA etter reglene i verdipapirhandelslovens kapittel 4 innen fire uker fra 20. mai 2006, eller foreta nedsalg i samsvar med verdipapirhandelslovens paragraf 4-1 første ledd andre setning.

Eier i Caiano, Kristian Eidesvik, forteller til NA24 iMarkedet at de ikke har noen særlig kommentar til saken før de får sett vedtaket.

- Er det aktuelt for dere å selge?

- Det er ingen aktuell situasjon å selge, sier Eidesvik som forteller at de skal sende ut en melding i løpet av dagen.

- Vi må se på de mulighetene som ligger der. Det er ikke sikkert at vi er helt enig med vedtaket som er fattet, sier Eidesvik som forteller at en anke ikke er helt uaktuelt.

Bulkrederiet Eidesvik gikk på børs for rundt ett år siden. Dersom Eidesvik blir tvunget til å ligge inn bud på selskapet kan børsnoteringen være kort.

Børsens pålegg kan påklages til børsklagenemnden etter reglene i børsforskriften kap. 26 innen to - 2 - uker. Klagen kan på anmodning gis oppsettende virkning etter forvaltningsloven paragraf 42.

- Som følge av dette vil Caiano vurdere å prøve riktigheten av vedtaket for børsklagenemnda. Dersom vedtaket opprettholdes vil Caiano fremsette et tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i Wilson ASA, skriver Caiano-styret i en melding senere tirsdag.

Etter den siste transaksjonen i Kristian Eidesviks selskapssystem kontrollerer han sammen med nærstående 47,63 prosent av Wilson. Caiano AS eier alene 43,78 prosent.

Delte ut aksjer

Bakgrunnen for at børsen nå pålegger Eidesvik og Caiano budplikt er en transaksjon som fant sted i begynnelsen av mai. Da vedtok nemlig Eidesvik og hans mangeårige partner Ole Henrik Nesheim å dele ut Wilson-aksjene som Wilsons hovedaksjonær In Ship AS eide i Wilson.

In Ship AS eide før utdelingen til sine eiere 65 prosent av aksjene i Wilson, mens Caianos eierandel i In Ship er på 67,3 prosent av de stemmerettsløse B-aksjene og 100 prosent av A-aksjene. Siden In Ship eide over 40 prosent i forbindelse med børsnotering av Wilson, har ikke selskapet blitt pålagt budplikt. Eiersituasjonen i In Ship har heller ikke endret seg siden børsntoeringen.

Det er nettopp flytting av aksjene ned til eierne som børsen mener utløser budplikt for Caiano og Eidesvik. Eidesvik vil på sine side sannsynligvis hevde at de har kontrollert over 40 prosent i Wilson direkte og indirekte hele tiden på grunn av sin kontrollerende posisjon i In Ship AS.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin

Kommentarer til denne saken