Gå til sidens hovedinnhold

- Pappaperm til alle fedre i jobb

Selvstendig opptjening av pappaperm i KrFs alternative statsbudsjett.

STORTINGET (Nettavisen): Partileder Dagfinn Høybråten og finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen i KrF la fredag fram sitt alternative statsbudsjett for 2010, under tittelen «Mer sosial økonomi».

Les hele budsjettforslaget her.

- Vårt budsjett er grønnere, mer sosialt og mer solidarisk en regjeringens budsjett, erklærte Høybråten.

Pappaperm
På det familiepolitiske området - Høybråten sa at KrF er «familieopposisjonen», vil partiet blant annet gi norske fedre selvstendig opptjeningsrett til den delen av foreldrepermisjonen som er øremerket far - såkalt pappaperm. I dag henger pappapermen på mors arbeid.

I budsjettet har partiet satt av 35 millioner kroner til dette, mens tidligere beregninger har vist at det ville koste inntil 300 millioner kroner å gi de rundt 8.000 mennene som faller utenfor selvstendig opptjeningsrett - og da bare for seks ukers permisjon.

Hans Olav Syversen forklarte det lave beløpet med at ikke så mange vil bruke ordningen det første året.

Kontantstøtte
På familiefronten klinker partiet også til med en økt engangsstøtte ved fødsel - for de som ikke har permisjonsrettigheter, til 60.000 kroner. Dette vil ifølge KrF koste 145 millioner kroner i året.

Kontantstøtten, ett av partiets hjertebarn, vil de ha opp til 3750 kroner i måneden.

- Når Kristin Halvorsen sier «ungene våre», så høres det ut som hun mener statens unger. Vi er opptatt av hvordan familien mestrer sin hverdag, sa Høybråten.

Økt sosialsats
Høybråten mener at partiet også er «fattigdomsopposisjonen» til regjeringen. I sitt budsjett finner partiet plass til 230 millioner kroner mer til tannbehandling, samt en økning av sosialhjelpsatsen på fem prosent til en pris av 170 millioner kroner.

- På fattigdomshøringen før valget gikk Svs Kristin Halvorsen inn for å øke sosialsatsene, så i det spørsmålet så burde vi ha Kristin Halvorsen og hennes partifelle Karin Andersen på vår side, sa Høybråten.

KrF øker også bistanden til utlandet med 300 millioner - og vil starte et investeringsfond for u-land med en startkapital på 10 milliarder kroner.

25 prosent avskriving
De store summene i det alternative budsjettet er knyttet til verdiskapning og grønne skatter.

KrF vil øke avskrivningssatsen på maskiner og utstyr fra 20 til 25 prosent, kostnad 2 milliarder kroner. Fritak for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter - som partiet foreslår, vil koste cirka 200 millioner kroner.

På nye grønne skatter vil partiet ta inn cirka 2,2 milliarder kroner.

Kommentarer til denne saken