(SIDE2): Regelmessig bruk av paracetamol hos barn tredobler risikoen for astma, eksem og allergiske bihuleproblemer, skriver Dagbladet.

Paracetamol finnes i ren form i Panodil, Paracet, Paracetamol, Pamol og Pinex, og virker smertestillende og febernedsettende.

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

205.487 barn i alderen 6-7 år fra 31 land er inkludert i studien som er utført av ISAAC (The International study of asthma og allergies in childhood). Barn fra Afrika, Midtøsten, India, Europa og New Zealand har deltatt. I studien er det tatt utgangspunkt i om barnet bruker paracetamol en eller flere ganger i måneden, eller om de aldri har brukt legemiddelet.

Flesteparten hadde brukt paracetamol en eller flere ganger i løpet av sine første leveår. Resultatet viste at risikoen for å få astma øker med 46 prosent dersom et barn får paracetamol i løpet av sitt første leveår. Dette gjelder både gutter og jenter.

- En slik undersøkelse kan bare vise sammenheng - ikke påvise at det ene utløser det andre. Men i undersøkelsen synes det å forekomme en sammenheng mellom mengde paracetamol som ble gitt og alvorlighetsgrad av astma. Derfor er det grunn til å tro at paracetamol kan disponere for eller utløse astma hos barn, sier Per Lagerløv, barnelege og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo til Dagbladet.