Gå til sidens hovedinnhold

- Parasittiske organisasjoner

Få arbeidstakerer i IKT-bransjen er fagorganiserte. Sjefer med fiendtlig innstilling får mye av skylden.

Det viser en forskningsrapport om IKT-bransjen laget av De Facto på oppdrag fra YS, NHO Abelia, IT forbundet, Finansforbundet, STAFO og Parat. I rapporten «Bjørnen sover» blir arbeidsgivere og arbeidstakere spurt om å begrunne sine valg om å ikke gi sin tilslutning til mulige arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjoner.

Et viktig funn på arbeidsgiversiden er enkelte arbeidsgiveres fiendtlige innstilling til dagens organiserte partssamarbeid, skriver IT-forbundet i en pressemelding. En arbeidsgiver går så langt som å kalle blant andre YS, LO, NHO parasitter:

- Jeg ser på en måte på NHO og fagorganisasjonene som to firmaer som lever symbiotisk av å skape litt konflikt på arbeidsplassene. Begge er på en måte sånne parasittiske organisasjoner som ikke skaper egentlige verdier, verken for arbeidstakere eller arbeidsgivere”.

Vil ha harmoni
For slike bedriftsledere er harmoni det rådende ideal, ifølge rapporten. Men interessekonfliktene forsvinner ikke selv om bedriftsledelsen ikke selv tør, eller tillater ansatte, å sette ord på den. I disse bedriftene legges det lokk på konfliktene, og de diskuteres i mer uformelle fora som kantine og korridorer.

Mange organiserte ansatte opplever sanksjoner karriere- og lønnsmessig, og velger derfor skjult medlemskap. Flere forbund i YS bekrefter at dette er et økende problem. De ansatte har blitt nektet etablering av tariffavtaler og truet med at arbeidsplassene vil bli flagget ut ved nye spørsmål om slike avtaler.

- Et direkte angrep på organisasjonsfriheten, heter det i pressemeldingen.

Ung bransje
Rapporten påpeker flere grunner til at IKT-bransjen er mer sårbar for fagforeningskritiske ledere. Bransjen er ung, og har få erfaringer med og liten tradisjon for organisering. Dermed er det lettere å etablere en såkalt «harmonimodell» hvor konflikter ikke aksepteres.

- IKT-bransjen sliter med de samme interessekonfliktene vi ser er gjeldende for andre bransjer. Ikke minst er det et tankekors at flere kunnskapsarbeidere forteller om lønnsfrys på fjerde året. De opplever at makten ligger i deres trussel om å bytte jobb og at denne makten synker i takt med at alderen stiger, skriver IT-forbundet.

Forbundet mener også at fagorganisasjonene må ta sin del av skylden for det lave antallet organiserte.

- Også forbundene og YS sentralt må ta på alvor den alvorlige mangelen på kunnskap om fagorganisering som også påpekes i sistnevnte studie. At så mange så unisont etterlyser kunnskap om hva det er vi egentlig står for, og arbeider for, må vi som arbeidstakerorganisasjon ta på vår kappe, heter det i pressemeldingen.

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen

Kommentarer til denne saken