Gå til sidens hovedinnhold

Pass på disse datoene

Er du lettet over at renten holdes i ro? Ikke ta gleden på forskudd.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem lot låntagerne slippe billig unna før påske. Likevel er det for tidlig å puste lettet ut. Frem til sommeren skal rentenivået i Norge opp igjen.

NA24 - din næringslivsavis

Det er tre rentemøter til før sommeren er her. Dermed må du passe opp for tre datoer. 23. april, 28. mai og 25. juni er de neste datoene hovedstyret i Norges Bank møtes neste gang. Da skal renten settes opp, minst én gang.

Neste renteøkning i april
Slik tolker økonomene det ut fra Norges Banks siste Pengepolitiske Rapport.

Rapporten gjennomgår utsiktene for norsk økonomi og renteutsiktene på 3-4 års sikt. I forrige rapport tilsa rentebanen økning i desember og uendret i januar og mars og at rentene ville nå toppen med 5,25 til 5,50 prosent innen sommeren.

I den nye rentebanen indikerer sentralbanken ytterligere 25 basispunkter til sommeren og en topp mellom 5,50 til 5,75 prosent. Det betyr ett til to rentehopp til før høsten er her.

Inflasjonen truer
Hovedårsaken til at rentenivået nå skal videre opp er at inflasjonen truer. Tiltagende prispress gjør at Norges Bank er forberedt til å heve renten for å redusere forbruket. Allerede har inflasjonen kommet opp og er nær målet på 2,5 prosent.

Frem til nå har produktiviteten demmet opp for inflasjonen, det samme har god tilgang på arbeidskraft fra utlandet, og sterk inntektsvekst i norsk økonomi. Dette har alt gjort den høye veksten mulig. Nå er situasjonen noe annerledes.

- Nå er veksten i produktiviteten trolig på vei ned, kapasitetsutnyttingen i næringslivet er svært høy, og arbeidsmarkedet er stramt, skriver sentralbanksjef Svein Gjedrem i sin leder i Pengepolitisk rapport.

Neste renteøkning i april
Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Landsbanki ser foreløpig at det kan komme en renteheving allerede i april.

Samtidig påpeker han at Norges Bank vurderer det slik at det er femti-femti prosent sannsynlig at det kommer en ny renteoppgang i andre halvår. Det betyr at rentenivået kan ligge på 5,75 prosent om et halvt år.

Landsbanki-økonomen vil finregne før han gjør endringer på sine prognoser.

- Tror vi får se hvordan kronen går og sånn, sier Andreassen til NA24.

Tidligere har de hatt forutsetninger om en stabil kronekurs. Det har ikke vært tilfellet i det siste.

- Jeg frykter at ved å varsle dette, får vi et kjør på kronen til sommeren når risikoappettitten vender tilbake til internasjonale investorer, sier Andreassen til NA24.

- Er det virkelig nødvendig å stramme til så mye nå, spør Jan L. Andreassen i Landsbanki.

Det er ikke sikkert at norsk økonomi har behov for en hardere landing enn tidligere ventet, mener han. Igangsetting av nye boliger og andre nøkkeltall er blitt svakere etter årsskiftet enn de var tidligere. Dette gjør behovet mindre for en tilstramning.

Bred usikkerhet
Ellers trekker økonomen frem at Norges Bank ser større svingninger i renten, altså mer opp og ned enn sist gang.

- Samtidig er det justert inn en lavere rentebunn i 2010. Det er et merkelig markeringsbehov, sier Andreassen.

- Norges Bank er klart mer bekymret for høy inflasjon enn tidligere. Nå er det vanskelig for norske låntagere å stole på hvor Norges Bank er om ett år. Usikkerheten er stor og renteviften er bred, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.

- Neste renteøkning kommer i rentemøtet 23. april. Det er bankers, sier senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning.

Han føler seg i likhet med Landsbanki-økononomen rimelig sikker på at Norges Bank øker til 5.75 prosent i andre halvår.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka