G8-landene ble under toppmøtet i Japan enige om en global målsetting om å kutte klimautslippene med minst 50 prosent innen 2050. G8-landene påpeker også at det vil være nødvendig med konkrete delmål underveis, uten å utdype hva det vil innebære.

Denne målsettingen blir derimot møtt med sterk kritikk fra flere miljøvernere i verden.

- I dette tempoet så vil verden koke innen 2050 og G8-lederne har blitt glemt for lengst, sier talsmann for Oxfam International, Antonio Hill, til nyhetsbyrået AP.

- Dette er jo bare ord
Leder i Norges Miljøvernforbund Kurt Oddekalv er heller ikke imponert over de mektige industrilandenes forsøk på å håndtere klimatrusselen.

- Det er kjekt det, men jeg vil gjerne se hvordan de skal gjøre det. Dette er jo bare ord. Vi vet jo at de kan ordet miljø. Canada har lovet at folk som vil vrake bilene sine skal få gratis busstilbud, så det er jo litt kreativt, men ellers så er det veldig lite å hente fra G8-landene, sier Oddekalv til Nettavisen.

- Jeg er ikke imponert. 2050 er altfor langt frem. Det er et utrolig lite ambisiøst mål, de må gjøre noe innen 2020, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Positivt signal
Leder for Bellona, Frederic Hauge, mener derimot at det er et fremskritt at land som USA har endelig anerkjent at verden står overfor en klimakrise.

- Det er et veldig positivt signal i forhold til G8-møtet i fjor da Bush for første gang innså at klimaproblemene er menneskeskapte. Og det er en viktig uttalelse i forhold til de utrolige kompliserte klimaforhandlingene vi skal ha i København i desember, sier Hauge og henviser til FNs klimakonferanse som avholdes i den danske hovedstaden i slutten av 2009.

Hensikten med FNs klimasamtaler er å erstatte Kyoto-avtalen som utløper i 2012.

- Vårt utgangspunkt er at de rike landene må kutte klimautslippene med 85 prosent. Men denne uttalelsen er et viktig fremskritt fordi vi slipper å diskutere om hvorvidt klimaproblematikken er reel eller ikke, sier Hauge til Nettavisen.

EU har ytret ønske om at G8-landenes målsetting på 50 prosent kutt innen 2050 må ta utgangspunkt i 1990-nivåene. Men den japanske statsministeren Yasuo Fukuda sa under en pressekonferanse tirsdag at den globale målsettingen tar utgangspunkt i 2000-nivåene.

- Viktig å få med Kina
G8-landene skal ha møtevirksomhet med Kina og India onsdag, og den japanske statsministeren mener det er en nødvendighet å få disse landene til å forplikte seg til den globale målsettingen.

- Det er unødvendig å poengtere at de store utslippslandene er nødt til å bidra hvis vi skal ha muligheten til å nå dette målet, sa Fukuda.

PRIO-direktør Stein Tønnesson har derimot liten tro på at Kina vil forplikte seg til konkrete utslippsmål under onsdagens møte med G8-landene.

- Kina vil motsette seg å sette klare utslippsmål fordi de frykter at det vil gå ut over landets økonomiske vekts, og fordi de har så mange andre miljøproblemer å forholde seg til. Dette gjelder mangel på vann, forurensing av elver og luftforurensning i byene. Den lokale forurensingen er noe helt annet enn de globale CO2-utslippene, sier han.