HOTEL BRISTOL (NA24): Onsdag ble Nasjonal transportplan overbrakt til regjeringen.

Forslaget, som er utarbeidet av Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor, viser en stor satsing på kollektivtrafikken.

Det blir foreslått flere utbygginger og det er satt av mange millioner til arbeid med høyhastighetsbane.

- Pendlere er vinnerne
Jernbaneverket understreker de også at de vil prioritere å vedlikeholde dagens infrastruktur, ettersom de mener det er viktig med en pålitelig og punktlig jernbane.

I transportplanen blir det også foreslått flere forbedringer til kollektivtrafikken i Norge. Bakgrunnen til det er blant annet man forventer en sterk befolkningsvekst.

Alle tiltakene gjør at man kan stille seg spørsmålet om pendlere, som bruker kollektivtrafikken daglig, er dagens store vinnere.

- Det kan man si. Vi understreker i forslaget at befolkningsveksten fordrer et betydelig løft i satsingen i kollektivtrafikken, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger til NA24.

Les også: Ny storflyplass i nord

Det støttes av veidirektør Terje Moe Gustavsen.

- Det er vanskelig å utpeke noen vinnere, men kollektivbrukerne er ikke så dumt forslag, sier Gustavsen etter å ha tenkt seg om litt.

- Men det er viktig å understreke at det ikke bare handler om tog. Det er viktig som ryggrad, men dette gjelder hele kollektivtrafikken, sier veidirektøren til NA24.

(artikkelen fortsetter under bildet)

- Skal ikke trenge å se på klokka
Elisabeth Enger mener også at jernbanen er ryggraden i kollektivtrafikken, og hun har store mål.

- Det bør være slik at man ikke trenger å se på klokka når man skal ta tog - de bør gå så ofte. Da trengs det et investeringsløft, sier jernbanedirektøren.

- Vi trenger mer kapasitet rundt byene og i intercityområdet. Nå har vi lagt til rette for en satsing, så får vi se hva det blir til, legger Enger til.

Det er altså den stadig økende befolkningsveksten som bidrar til satsingen.

- Mange vil merke, etter litt tid, befolkningsveksten og en bykonsentrasjon. Det er viktig å få fram at byene vokse. Da må man bygge ut tilgangen til byene, sier Terje Moe Gustavsen.

- Går på bekostning av bilistene
Fremskrittspartiets transportpolitiske talsmann, Bård Hoksrud, uttalte før framleggelsen av transportplanen at regjeringen gjør altfor lite for å bedre veiene i Norge.

Han var ikke altfor fornøyd med forslaget som ble lagt fram.

- Det er ikke tvil om at de har tatt regjeringens oppfordring om at jernbanen er et satsingsområde, men går på bekostning av bilistene, sier Hoksrud til NA24.

- Alle på veinettet ser at dette ikke holder, sier Frp-politikeren.

Aktørene bak transportplanen skulle se på hva som kunne gjøres med dagens prosjekt, samt hva som kunne gjøres hvis rammene økte med 20 og 45 prosent. Bård Hoksrud mener at det var forstyrrende.

- De skulle sett på hva som var behovet, og hvordan dette burde løses - ikke hvordan de kunne få ut 20 eller 45 prosent mer. I stedet er det bilistene som blir flått med 80 millioner i bompenger, sier politikeren.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen forsvarer forslaget.

- Vår oppgave er blant annet å lage en plan med mulighet for brukerfinansiering. At det er politisk uenighet rundt bompenger er ikke noe nytt, sier veidirektøren.