Gå til sidens hovedinnhold

Pengene tapt for alltid

De hadde mulighet for 150 millioner kroner. Nå taper kommunene utrolige 350 millioner kroner.

Advokat Knut Bergo sier at Citibank vil begynne å tvangsselge de fire nordlandskommunenes investeringer. Nå må kommunene betale 150-170 millioner kroner for å unngå å tape alt.

NA24 - din næringslivsavis

Anslagsvis kommer kommunene til å tape 350 millioner kroner, men tapet kan bli langt større. Tapet gjelder i utgangspunktet bare de fire nordlandskommunene. Dersom tvangssalget av obligasjonene blir utvidet til å gjelde flere kommuner, blir tapet enda større.

- Denne avgjørelsen ligger i Citibanks hender, sier Bergo.

Styreleder i Terra, Gabriel Block Watne, sier Terra-gruppen ikke lenger har noe ansvar for kommunene.

- Vi er avhengige av et oppegående Terra Securites for å få til en løsning, sa han på pressekonferansen onsdag morgen.

Beslutningen om å begjære seg selv konkurs ble tatt på et ekstraordinært styremøte tirsdag kveld, og Terra vil gå den tunge veien til skifteretten allerede dagen etter.

Legger ned
Terra Securities må legge ned virksomheten med umiddelbar virkning, og 70 ansatte mister jobben. Ola Sundt Ravnestad går av som administrerende direktør. Kredittilsynet har varslet at de kommer til å trekke tilbake konsesjonen Terra Securities har til å yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven. Det har fått sparebankene, som er deleier i meglerhuset gjennom Terra-gruppen, til å begjære oppbud.

Årsaken til at konsesjonen blir tilbakekalt, er måten to Terra-meglerne har opptrådt på da de solgte de svært risikofylte produktene til de nå kriserammede kommunene. Terra har selv innrømmet informasjonssvikt.

- Avgjørelsen fra Kredittilsynet var overraskende for både Terra-gruppen og Terra Securities, sa styreleder Block Watne til et samlet pressekorps på Aker Brygge.

Helomvending

Terrs Securities har kun forsikret seg mot tap på 50 millioner kroner, og de fire Terra-rammede nordlandskommunene Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Narvik blir nå kreditorer på lik linje med andre.

Tirsdag hadde de imidlertid en helt annen forhandlingssituasjon. Da var Terra Securities villig til å reversere den siste delen av Citi-riggen Terra har solgt, og kommunene fikk tilbud om å få tilbake garantisummene de har måtte punge ut med for at problemene som har oppstatt i det amerikanske kredittmarkedet.

Nå kan kommunene se langt etter å få igjen de 451 millionene de har investert via Terra og CitiBank.

Tilbud i vasken
Terra-gruppen eier bare rett over 66,3 prosent av aksjene i Terra Markets, som igjen eier meglerhuset Terra Securties ASA. Resten av aksjene eies av ledelsen i Terra Markets. Mandag kveld ble det kjent at Terra Securities nå ligger 150 millioner kroner på bordet for å holde kommunenes skadesløse.

Nå står kommunene over en helt annen situasjon.

- Kommunene er i en mye vanskeligere situasjoner nå enn i går, da de hadde 150 millioner kroner fra Terra, sier administrerende direktør Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon til NA24.

Skauge forteller at kommunene nå må regne med å bli likestilt med eventuelt andre kreditorer i konkursen som følger. Et eventuelt tap som blir realisert må meldes inn i boet.