Gå til sidens hovedinnhold

Persson ut mot EU-budsjettet

EUs langtidsbudsjett ville kostet Sverige drøye 800 millioner svenske kroner i ekstra avgifter hvert år. Det ble for mye, sier Sveriges statsminister Göran Persson.

– Vi kan godta en viss økning av vårt bidrag som følge av EU-utvidelsen. Men i forslaget var det andre økninger som hadde betydd en ekstra byrde for Sverige på 800 millioner kroner årlig, sier Persson til den svenske avisen Dagens Nyheter.

- Uforsvarlig
Persson var en av fem EU-ledere som stemte nei til forslaget til EU-budsjett for perioden 2007 til 2013. Dermed brøt arbeidet med budsjettet brøt sammen, og arbeidet med å få til et langtidsbudsjett ble sendt videre til Storbritannia, som er det neste formannskapslandet.

Den svenske statsministeren mener det samlede utgiftsnivået i budsjettet var for høyt, og at forslaget ikke sto for en «rettferdig fordeling» av pengene.

- Ut over jordbrukspolitikken ble det foreslått omfattende regional- og strukturstøtte til gamle og relativt velbergede medlemsland. I mine øyne er dette en uforsvarlig ordning, når de virkelig store behovene finnes hos de nye medlemslandene, mener den svenske statsministeren.

Ubalansert
Samtidig mener Persson at ubalansen mellom de enkelte landenes nettobidrag må jevnes ut. Han er ikke fornøyd med at Sverige i fjor betalte 23 milliarder svenske kroner i EU-avgift, mens pengestrømmen den andre veien utgjorde drøye 11 milliarder kroner.

- Det er naturlig at Sverige hører med til nettobetalerne. Men det er ikke akseptabelt at vi har den høyeste nettobyrden per hode. Her finnes det en ubalanse som må rettes opp.

Han mener også at landbrukspolitikken ikke kan være rammeverket for et felles budsjett, men at budsjettet i stedet må søke å fremme EUs konkurransedyktighet på verdensmarkedet.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken