I forrige uke falt den første dommen mot en privatperson som er tiltalt for ren nedlasting av piratkopiert film, musikk og TV-serier.

Den nå 24 år gamle mannen fikk 30 dagers betinget fengsel og 20.000 kroner i bot.

Les også: Første nordmann dømt for nedlasting

Kan fremstå mildt
Sammenlignet med saker fra utlandet, og ikke minst det faktumet at tiltalen for nedlasting bare var en liten del av saken mot 24-åringen, så kan dommen fremstå ganske mild.

Politiet kom nemlig over rundt 1,1 terabyte med piratkopiert materielle ved en tilfeldighet under etterforskning saken der titusenvis av personopplysninger ble lastet ned gjennom en sikkerhetssvakhet hos Tele2.

- Datainnbruddet her var vesentlig mer alvorlig. Han er ingen stor fildeler - men en nedlaster, og juridisk er det en stor forskjell, sa mannens advokat Olle Nohlin, som mener nedlastingen utgjør en relativt liten del av dommen.

Formaliteter utgjør den store forskjellen
Men Kripos-aktor Eirik Trønnes Hansen mener dette ikke er noen dom som gjør det nærmest ufarlig å bedrive fildeling. Årsaken her er på det mer juridiske plan:

24-åringen er den første personen som i Norge har blitt dømt for ren nedlasting. Han er altså ikke dømt for å ha delt filer til noen andre - som ville gjort at en annen tiltale kunne blitt tatt ut mot mannen.

Kripos tok ut tiltale for ren nedlasting etter at de fant rundt 1,1 terabyte med piratkopiert materiale på 24-åringens datamaskin. Trønnes Hansen sier til Nettavisen at dette er, helt eller delvis, lastet ned med såkalt BitTorrent teknologi.

Kunne ikke bevise at noe var delt
Og her begynner det juridisk å bli litt mer innviklet: Når du laster ned filer med BitTorrent åpner du i nesten alle tilfeller for å samtidig å dele filer med andre samtidig som du laster ned. Men det er likevel teknisk mulig å laste ned uten å laste opp. Men å bevise dette etter å ha kommet over dette i et beslag nærmest som en tilfeldighet, er ingen enkel jobb.

- Som regel tar en minste motstands vei, og det var uansett datainnbrudd som var hovedsaken i denne saken, sier Eirik Trønnes Hansen til Nettavisen.

- Dommen slår også fast at begge de to tiltalepunktene hver for seg kunne medføre fengsel om omfanget er stort nok, påpeker Trønnes Hansen.

I dommen blir det også understreket at straffeutmålingen er lavere enn en kunne forvente, både fordi det har tatt lang tid å få saken til retten - og ikke minst at 24-åringen hadde en la inntekt da forholdet ble oppdatert.

Kunne vært mye strengere
- La oss hypotetisk si at en kunne bevise at det også var lastet noe opp ved hjelp av BitTorrent, ville det stilt saken annerledes?

- Det ville medføre at en strengere straffebestemmelse kunne tas i bruk. Der har vi rettspraksis med for eksempel den såkalte «Pitbullterje-dommen», der det var et betydelig erstatningsbeløp ved deling av bare én enkelt film, sier han.

Saken han sikter til stammer fra 2007 da en 45 år gammel mann ble dømt for å ha spredd den norske filmen ved hjelp av BitTorrent og The Pirate Bay. Han ble idømt 15 dagers betinget fengsel og 50.000 i erstatning til rettighetshaverne. Aktors påstand var derimot 330.000 kroner i erstatning, men dette ble redusert grunnet mannens økonomiske situasjon.

I saken mot 24-åringen skal Kripos ha vært i kontakt med rettighetshavere, men de skal ikke ha vært interessert i å legge på et sivilt erstatningskrav slik det ble gjort i Pitbullterje-saken fordi en ønsker å fokusere på de store sakene. Dermed ble det aldri noe sivilrettslig erstatning i saken.