Nettavisen skrev i januar om at bandet Plumbo har fått pålegg fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om å avvikle automatdriften de står bak gjennom plateselskapet Piraya Music.

Plumbo og plateselskapet Piraya Music inngikk i fjor en avtale med selskapet Red Corp S.A om å lansere og markedsføre en spillautomat på internett i flere europeiske land, deriblant i Norge.

Lotteri- og stiftelsestilsynet orienterte bandet allerede i august om reglene for lotteri- og spillvirksomhet i Norge, og påla dem i november i fjor å avvikle driften av automaten.

Tilsynet mener denne avtalen er i strid med lotterilovens forbud mot å markedsføre og formidle lotterier som ikke har tillatelse i Norge.

Bandets plateselskap Piraya Music med daglig leder Henning Hoel Eriksen har tidligere opplyst at de vil etterkomme påleggene fra Lotteritilsynet. Likevel er automaten tilgjengelig på flere spillnettsteder.

Forlenget fristen
I et vedtak den 31. januar gir Lotteritilsynet selskapet en tre ukers frist for å etterkomme eller klage til Lotterinemnda på pålegget, før de vil vurdere politianmeldelse.

I en e-post den 5. februar gis det en frist på syv dager for å etterkomme pålegget, eller levere klage.

«Lotteritilsynet vurderer Plumbos forpliktelser og handlinger under avtaler med Red Corp S.A. for å være i strid med lotterilovens forbud mot å markedsføre lotterier som ikke har tillatelse i Norge.», står det i blant annet i vedtaket.

Mener automaten er Norges-rettet

Piraya Music og daglig leder Henning Hoel Eriksen har svart at automaten retter seg mot det europeiske markedet, og at de ikke kan se at markedsføringen og driften er i strid med norsk lov.

Spillautomaten er en kombinert musikk- og pengespillautomat hvor du kan høre bandets musikk med norske tekster samtidig som du satser penger.

Lotteritilsynet er krystallklar i sin vurdering av automaten:

«Innholdet på nettsidene hvor automaten er tilgjengelig og annen reklame er på norsk språk. Pengespillet og markedsføringen er utvilsomt rettet mot det norske markedet. Plumboautomaten er dermed et lotteri etter lotteriloven. Selskapet Red Corp S.A. har ikke tillatelse til å tilby eller markedsføre pengespill i det norske markedet. Plumboautomaten blir dermed markedsført mot det norske markedet i strid med lotteriloven.», skriver tilsynet.

Den 26. november i fjor opplyste Henning Hoel Eriksen i Piraya Music at automaten ikke lenger eksisterer, og at bandet ikke har noen egen spillautomat på nett. Det medfører ikke riktighet.

- Venter til neste uke
Steinar Mjøs, jurist og rådgiver i Lotteritilsynet sier torsdag til Nettavisen at tilsynet ennå avventer svar fra Piraya Music, selv om treukersfristen er utløpt.

- I første omgang vil vi nå avvente til ut i neste uke. Jeg har vært i kontakt med Henning Hoel Eriksen per telefon, han har opplyst at selskapet vil innrette seg etter vedtaket så langt de har mulighet til å påvirke den utenlandske aktøren, sier han.

Mjøs mener det taler til Plumbos fordel at de har gitt beskjed at de vil forsøke å stoppe spillautomaten.

Tvangsmulkt eller anmeldelse
Den 15. februar fikk Piraya Music og Henning Hoel Eriksen en ny frist på én uke for å rette seg etter vedtaket, fristen utløper fredag.

- Foreløpig har vi ikke mottatt noe svar fra dem, men jeg regner med at vi vil få det. Nå gir vi dem noen dager til. Dersom vi ikke mottar noen tilbakemelding fra Eriksen, må vi ta opp til vurdering hvilke virkemidler vi eventuelt skal sette i verk. Det kan være tvangsmulkt eller anmeldelse, sier han.

Daglig leder Henning Hoel Eriksen i Piraya Music sier til Nettavisen at selskapet og bandet har sagt opp avtalen med Red Corp S.A.

- Vi har ikke lenger noe samarbeid med spillselskapet. Avtalen ble oppsagt i begynnelsen av februar, sier Eriksen.

- Hvorfor ligger automaten da tilgjengelig på flere spillnettsteder?

- Det tar nok litt til å få den ned, alt vi kan gjøre er å si opp avtalen.

Slipper ny singel
- Ga du spesifikt beskjed om at automaten måtte avvikles da dere sa opp avtalen?

- Det ligger jo i det at vi har sagt opp avtalen med begrunnelse at automaten kom i konflikt med lotteriloven.

Ifølge Eriksen vil Lotteritilsynet få tilbakemelding på at avtalen med spillselskapet er sagt opp.

Tirsdag skal bandet lansere en ny singel hvor overskuddet skal gå til Rådet for psykisk helse.

- Singelen slippes digitalt, og vi håper å skaffe oppmerksomhet rundt saken, sier han.