Onsdag publiserte Kjell-Ola Kleiven, som er ekspert på økonomisk kriminalitet, et blogginnlegg om det han hevder er en svindelform som er i vinden om dagen.

Blogginnlegget fikk mye oppmerksomhet og ble lest av flere titusener, etter det blant annet ble lagt ut på Nettavisens forside.

I bloggen hevdet Kleiven at bander den siste tiden har kunnet gjøre butikk av å saumfare folks søppelbøtter for å finne dokumenter med sensitiv informasjon som ikke er makulert.

Tips kan sendes til Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060.

Riv papiret før du kaster det

Både leder for Vinningsgruppen i Oslo og leder for Finans- og miljøkrimseksjonen tilbakeviser at dette er en trend. Men politiet er kjent med problematikken.

- Metoden han beskriver med sensitive personopplysninger er velkjent og har fungert i uminnelige tider, så risikoen er der for oss alle, sier leder for Vinningsgruppen sentrum ved Oslo politidistrikt Roar Kvassheim til Nettavisen.

- Vi har ikke noen saker i senere tid hvor dette har vært metoden, men vi har mange ID-tyverisaker der fornærmede ikke vet hvordan gjerningsmannen har fått tak i opplysningene.

Han kommer med følgende råd til hva du bør gjøre når du først skal kaste dokumenter som inneholder sensitive opplysninger:

  • Riv papirene i stykker før du kaster dem.
  • Riv papirene i små biter.
  • Fjern det som er sensitive opplysninger.

Søppel er gull verdt for tyver

- ID-tyveri er et stort problem og vi mottar daglig flere anmeldelser for slike forhold. Metoden med å gå i søppelbøtter er den laveste inngangen til slik kriminalitet. Det krever ikke at du bryter opp en postkasse eller at du gjøre datainnbrudd for eksempel. Men det kan likevel være nok for en person som vet hvordan han skal misbruke opplysningene, slår Kvassheim fast.

- Det er viktig å være bevisst rundt sårbarheten. Ditt søppel er gull verdt for ID-tyver. Dette er rene verdipapirer for dem.

  • Du mottar regninger for produkter du ikke har bestilt.
  • Du ser transaksjoner (bevegelser) på din kredittkortfaktura som du ikke kjenner igjen.
  • Du mottar bekreftelse på kreditt eller kredittramme uten å ha spurt om dette.
  • Du mottar varsel om at adresseendring er mottatt.
  • Du mottar telefon eller brev om kjøp du ikke har gjennomført.
  • Du mottar gjenpartsbrev av kredittsjekk uten selv å gjort handel som gjør dette nødvendig.


Kvassheim oppfordrer også alle til å anmelde ID-tyverier i alle tilfeller.

- Vi hører ofte at folk sier at politiet bare henlegger sakene. Men hver anmeldelse vi får er viktig. Det kan nettopp være den anmeldelsen som er brikken vi mangler, og som gjør at vi får gjennombrudd i en sak, og som er forskjellen på om det blir henleggelse eller tiltalte i en større saker.

Flere etterforsker ID-tyveri

Han viser også til to eksempler med ID-tyver som ble dømt til fengsel i tre år og fem måneder og tre år og tre måneder for henholdsvis 180 og 102 tilfeller av ID-tyverier.

I og med at problematikken er økende har Kvassheim fått ressurser til å ansette flere etterforskere til spesifikk å jobbe med ID-tyveri.

Politiet har også tatt tak i saken gjennom samarbeide med banker og næringslivet.

- Vi ser skadepotensialet for misbruk dersom dokumentene ikke makuleres godt nok får de går i søppelet, sier leder for Finans- og miljøkrimseksjonen ved Oslo politidistrikt Rune Skjold til Nettavisen.

- Vi samarbeider tett med Finans Norge (FNO) om at banker og næringslivet, i tillegg samarbeider vi tett med andre offentlige etater for at det vanskeligere skal kunne misbrukes tilgang til personopplysninger.

- Ikke registrert bølge

Kjell-Ola Kleivens blogginnlegg var det mest leste på blogglisten.no onsdag, og var nummer to på listen torsdag kveld. Den hadde flere titalls tusen lesere.

I blogginnlegget hevder i Kleiven at svindelformen «tar av nå» og at bander den siste tiden saumfarer folks søppelbøtter.

Politiet er ikke helt enig i beskrivelsene Kleiven kommer med.

- Vi kjenner ikke til mafialignende organisasjoner med søppel som innfallsport til ID-tyveri. Men vi kan ikke se bort fra at det foregår, sier leder for politiets Vinningsgruppe i Oslo sentrum Rune Kvassheim til Nettavisen.

- Vi har ikke registrert noen bølge av ID-tyveri saker i nyere tid, hvor opptakten er funn av dokumenter i søppelkasser, fortsetter Kvassheim.

Heller ikke Økokrim kjenner til at svindelmetoden Kleiven omtaler er i vinden.

- Vi har ikke kjennskap til dette, slik han beskriver det i bloggen sin. Men jeg kan ikke utelukke at det forekommer. Men vi har ikke noe grunnlag for å si det. Han viser heller ikke til noe konkret i bloggen som det er mulig for politiet å ta tak i, sier førstestatsadvokat Tarjej Istad til Nettavisen.

Kleiven hevder å motta flere tips om den omtalte metoden.

- Tipsere forteller at hele virksomheten virker organisert, og refererer blant annet til at de kjører rundt i hvite varebiler, sier Kjell-Ola Kleiven til Nettavisen.

Vinningsgruppen i Oslo mottar daglig anmeldelser om ID-tyverier, men heller ikke i en gjennomgang av disse kan de finne noe som indikerer det Kleiven beskriver.

- Jeg er enig i det han beskriver som en risiko, men det han sier om at det pågår nå, har vi ikke sett i de anmeldelsene vi har mottatt i nyere tid. Jeg har ikke oversikt over samtlige saker med ID-tyveri, men en brukbar oversikt, forteller Rune Kvassheim.