Anbudsfristen for levering av politibiler fra neste år har gått ut, og Politiforum melder at Volvo - som på forhånd så ut til å ligge nærmest de svært strenge kravene politiet har satt til sine nye biler - ikke har levert inn noe tilbud.

Volvo har en spesialtilpasset versjon av XC70 som er laget for politiet, men denne tilfredsstiller ikke kravene fra det norske politiet. En ombygging av denne bilen anses som for dyrt.

- Vi ønsker å komme i en dialog med PDMT, og å tilby vår politibilversjon. Men vi er selvsagt klar over at anbudsfristen er ute, sier salgs- og markedsdirektør Marius Hayler i Volvo Personbiler til Politiforum.

- Vi mener vi har en veldig bra bil for norsk politi, og selger jo denne til en rekke andre politietater, sier Hayler.

Men det er ikke bare Volvo som sliter med å levere det politiet ønsker. VW har levert inn et tilbud, men dette tilfredsstiller i utgangspunktet ikke kravene til norsk politi. En av hovedutfordringene er at politiet primært ønsker en fiks ferdig modell rett fra fabrikken, ikke modeller som er tilpasset i vesentlig grad her i landet - slik som er vanlig i dag.

- Jeg kjenner ikke til noen bilmodeller som tilfredsstiller disse kravene, har Stig Morten Nilsen, direktør i Norges Bilbransjeforbund, tidligere sagt til politiets eget blad.

Politiet har levert en kravliste på 150 punkter, som blant annet inneholder krav om at det skal være firehjulstrekk, automat, kraftig motor, to batterier, spesialutstyr for politioppgaver, skjermingsutstyr, avrimingssystemer og en makspris på 750.000 kroner per bil.