Analytiker Shakeb Syed i Handelsbanken Capital Markets er bekymret for statsfinansene i Norge.

Ifølge Syed har oljen som hovedmotor for den norske økonomien kun ti års levetid fra nå.

- Oljealderens nedtur begynner om cirka ti år. Den svulmende velferdsstaten vi har bygd opp, spesielt de høye trygdeutgiftene, vil simpelthen ikke kunne opprettholdes uten oljen som motor, sier Syed.

At eldrebølgen kommer samtidig med at oljeøkonomien tar slutt gjør situasjonen enda mer prekær.

Norsk økonomi = olje
Han innrømmer likevel at det blir feil å snakke om norsk økonomi og samtidig ekskludere oljen.

- Vi er en oljenasjon og det svarte gull er blitt en integrert del av vår økonomi. Men våre politikere er blitt litt fartsblinde. Både staten og privatpersoner har vendt seg til ett høyt forbruk. Når tidene blir trangere økonomisk er det svært smertefullt å kutte kostnader. Vi vil heller øke inntektene, men det kan vise seg svært vanskelig, sier Syed.

«Legen» advarer
Det er flere enn Syed som advarer mot overforbruket i Norge. Tirsdag talte sentralbanksjef Svein Gjedrem på seminaret «Oljen i økonomien» ved Norsk Oljemuseum i Stavanger.

Gjedrem mener Norge er farlig nær «hollandsk syke».

- Det norske kostnadsnivået er et termometer som kan si hvor mye norsk økonomi tåler uten å bli smittet av en alvorlig hollandsk syke. Temperaturen er nå høy, sa Gjedrem og skottet bort på finansminister Sigbjørn Johnsen som var blant tilhørerne.

Gjedrem mener det innfases for mye oljepenger inn i norsk økonomi. Han fortalte at siden årtusenskiftet har den årlige bruken av oljeinntektene økt med gode 100 milliarder kroner.

Industrigrener kan gå tapt
Ifølge sentralbanksjefen viser usikre prognoser i offentlige dokumenter at det ytterligere 40 milliarder kroner vil fases inn de neste ti årene.

- Målt mot Norges handelspartnere er kostnadsnivået nå nesten 20 prosent høyere enn gjennomsnittet i vår oljealder. Norsk arbeidskraft har aldri vært så dyr som nå. Norske virksomheter vil ofte tape i anbud og konkurranser når det nå er mye ledig kapasitet i andre land. Det har heller aldri vært mer lønnsomt å flytte virksomhet ut fra Norge, sa Gjedrem.

Han tror den økonomiske geografien i Norge vil endre seg de neste 10-15 årene, og at hele industrigrener kan gå tapt.

Johnsen ser mørke skyer
I ett intervju med NA24 forrige uke forsvarte finansminister Sigbjørn Johnsen oljepengebruken, men innrømte at han ser noen svarte skyer på himmelen for Norge.

- Akkurat nå tror jeg de svarte skyene særlig er knyttet til den usikkerhet som følger med de statsfinansielle problemene i Hellas og en del andre euroland. Vi er sårbare hvis den internasjonale veksten svekkes. Tilbakeslaget i internasjonal økonomi har ført til markert fall i etterspørsel og priser for mange norske virksomheter i konkurranseutsatt sektor. Samtidig har mange år med sterk lønnsvekst brakt kostnadene opp på et høyt nivå sammenlignet med situasjonen hos våre handelspartnere. Disse forholdene svekker lønnsomheten og har bidratt til at denne delen av næringslivet nå er blitt særlig sårbare for en sterkere krone, sa Johnsen.

Les mer: Norges superstatus kan bli spist opp

Enøyd konge
I bankens morgenrapport onsdag peker Syed på at lange norske statsrenter har falt i det siste, noe som tyder på at norske statsfinanser er relativt solide.

- Men er de virkelig det? Vi vil heller si at hos de blinde er den enøyde konge, sier Syed til NA24.

Syed understreker at han ikke tror norske statsfinanser skjuler umiddelbare råtne skjellett som i PIIGS-landene.

- Situasjonen per i dag er faktisk ganske god, men utelukkende på grunn av oljen. Og det er nettopp dette som gjør oss enøyd, sier han til NA24.

Si din mening i kommentarfeltet under