Gå til sidens hovedinnhold

Politimann dømt for vold

Kvinnen hevdet at politimannen slo henne jevnlig i 12 år.

Nå er politimannen i Frostating lagmannsrett dømt til 60 dagers fengsel for to tilfeller av legemsfornærmelser og trusler mot sin samboer i 2004 og 2005.

Mannen var tiltalt for jevnlig å ha slått og truet sin samboer i hele 12 år fra 1993 til 2005, men retten fant det bare bevist at vold og trusler hadde skjedd ved to anledninger.

Mannen er for tiden suspendert fra stillingen som en følge av voldsepisodene.

Volden ble avslørt i september 2005 da en politivenn av kvinnen fikk sms fra henne om at hun ikke kunne møte på fotballturnering fordi hun hadde fått en «blåveis i natt» av sin samboer.

Politimannen som fikk sms`en tok kontakt med sine overordnede som igjen startet etterforskning av saken.

Ifølge kvinnen var hun jevnlig utsatt for vold. Politimannen skal ifølge henne ha truet både med å ta livet av henne, seg selv og de to barna deres.

Ifølge kvinnen skal ingen av barna noen gang ha vært vitne til volden hun ble utsatt for.

Et av barna har etter tingrettsbehandlingen skrevet et brev til politiet. I brevet heter det:

«Det mamm har sagt om pappa er ikke sant. Ikke si det til mamm, for da kan hun bli lei seg og sint. Papp må kanskje i fengsel og det er feil»

Fordi gutten var syk da saken var oppe i lagmannsretten, fikk retten ikke høre hans forklaring.

Kvinnen forklarer selv at hun har levde med vold i lang tid.

«Fornærmede har i sin forklaring for lagmannsretten fortalt om et mer eller mindre sammenhengende volds- og trusselregime i 13 år, bare avbrutt av fredlige perioder i høytider og når hun var sykemeldt. », heter det i dommen.

Kvinnen har bare kunnet være vært spesifikk i voldsbruken hun ble utsatt for fra 2004 og frem til 2005.

Retten innrømmer også at de foreligger få gode bevis i saken.

Enkeltepisoden som de var størst bevisførsel rundt, når kvinnen fikk en blåveis i september 2005, fremstår bevismessig som «uklar og mangelfull».

Lagmannsretten skriver at de lot tvil komme tiltalte til gode om dømte han bare for tro tilfeller av vold og trusler.

Dommen ble avsagt ved dissens. Mindretallet mente at politimannen burde frifinnes for alle forholdene.

- Årsaken til det er blant annet at forklaringene til tiltalte og fornærmede har et klart preg av at enten har tiltalte øvet vold og fremsatt trusler mot fornærmede mer eller mindre sammenhengende i 13 år, eller så har ikke noe av dette skjedd, heter det i dommen.

Politimannen har hele tiden nektet for alle forhold i tiltalen.

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten