En av dem er sogneprest Grete Hauge, som har holdt ni ekteskapslignende seremonier for homofile i Paulus kirke, skriver Aften.

Hauge er ikke i tvil om at hun har etisk og teologisk dekning for dette. Lederen av menighetsrådet, Inger Elisabeth Ødegaard, er enig.

- Jeg synes det er riktig linje. Noen ganger kan reglene våre så skadelige at man må omgås dem med litt romslighet, sier hun til avisen.

Seks av de ni ekteskapslignende ritualene i kirken har vært rene velsignelseshandlinger. Tre av seremoniene har vært med en dommer til stede, og dommeren har også vært inne i selve kirkerommet. Sognepresten sier de vil fortsette å gjøre dette.

Det samme vil kapellan Hanne Slåtten i Sofienberg menighet og sogneprest Einar Gelius i Vålerenga menighet.

- Når kjærligheten banker på kirkedøren i Vålerenga, åpner vi opp, sier leder Ronny Fagereng i Vålerenga menighetsråd.

Fra 1. januar 2009 trer den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven i kraft, og da kan homofile gifte seg på lik linje med heterofile. Kirka må endre på sin liturgi for å kunne vie homofile, og sist fredag blusset diskusjonene om dette for alvor opp da Gard Realf Nielsen og Lasse Sandaker inngikk partnerskap i Kampen kirke.

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme forsøkte å stanse seremonien, som han mente var i strid med kirkens regler.