- Det er på tide vi får en felleskirkelig liturgi for slike oppdrag - enten det gjelder hjemsøkte boliger, eller velsignelse av nye hus.

Det mener både prest og spøkelsesjeger, ifølge Kanal 24.

Poltergeist
- Både prester, psykologer og vi som kan usynlig energi bør samarbeide for å hjelpe folk. Og særlig når det gjelder poltergeist, sier spøkelsesjeger Solveig Løvhaug i Halden.

Poltergeist betyr «spøkelse som banker og bråker».

Løvhaug mener det er på høy tid at prestene er seg sitt ansvar bevisst.

- Poltergeist er en veldig psykisk belastning for dem det gjelder. Presten vil kunne komme inn og berolige, og også vise offeret at det er noen som tror på dem.

Berolige og be
Men det er nok ikke sikert presten tror på de hjemsøkte. Og det blir nok heller ingen storstilt eksorsisme når presten kommer.

- Alt vi kan gjøre er å komme og berolige dem - og be med dem, sier biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Per Oskar Kjølaas.

Kjølaas sier han får flere henvendeler om poltergeist i løpet av året. De som ringer, vil at en prest skal komme.

- Folk er usikre på hva de skal gjøre. Det er helt klart at det vil være behov for en liturgi omkring dette i den norske kirke, sier Kjølaas.

Nå ønsker han å ta opp spøkelsene med kirkerådet.

Domprost Øystein Bjørdal i Møre bispedømme støtter sin kollega:

- Det er absolutt ønskelig at det blir tatt et initiativ for å få slike ritualer og ordninger på plass i vår kirke, sier Bjørdal til Kanal 24.