OSLO (Nettavisen): Advokatene Arild Humlen og Jonas W. Myhre blir senere i høst tildelt Rettssikkerhetsprisen fra Norges Juristforbund for sin omfattende advokatdugnad med asylsaker. De to sto i bresjen for Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe som gjennom sju år gikk løs på totalt 1755 utvisningsvedtak fra Utlendingsnemnda (UNE).

Vant fram med 70 prosent

71 saker ble henvist til rettslig prøving, og advokatgruppa fikk medhold ved dom eller omgjøring av UNE i 70 prosent av sakene.

- Vi hadde mistanke om at det var en del systemsvakheter i behandlingen av asylsakene, og det fikk vi påvist, sier Humlen.

- Jeg mener prosenten er altfor høy til at forvaltningen kan leve med resultatet. Det er snakk om en rekke systemfeil som snarest mulig må rettes.

- Hadde forventet mer ydmykhet

- Det overraskende var at vi ble møtt med en så rigid grad av avvisning fra utlendingsmyndighetene. Jeg mener man ikke bare kan avvise kritikk som uvesentlig og uinteressant, man må gå inn og se på den og om det er noe man kan nyttiggjøre seg. Jeg hadde nok forventet en større grad av ydmykhet fra utleningsmyndighetenes side, men vi får se om politikerne kan nyttigjøre seg noe av det vi fant, sier Humlen til Nettavisen.

Tidligere i år vanket det også en menneskerettighetspris fra jusstudentenes til prosedyregruppa, så innsatsen blir i alle fall lagt merke til innen fagmiljøet.

- Det er hyggelig med priser, så sånn sett har det vært et godt år, sier Humlen.

Prisen fra Norges Juristforbund deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 17. september, melder bladet Juristkontakt.

Det var i juni aksjons- og prosedyregruppa la fram sin rapport fra sitt arbeid i årene fra 2007 til 2014 med. De la også fram flere forslag til regelendringer.

Les hele rapporten her

Prosedyregruppa skal nå avvikles.

Humlen har selv vært mye i mediene i forbindelse med saker om lengeværende barn, som Nathan-saken - som han vant - og Neda-saken, som kommer opp for tingretten igjen i september.

UNE: - Skjev fremstilling

Utlendingsnemnda (UNE) har gjort det klart at de ikke liker prosedyregruppas rapport. På sitt nettsted skriver de blant at «Rapporten er preget av for sterke konklusjoner på spinkelt grunnlag, en skjev fremstilling av tidligere evalueringer av UNE, og at relevant informasjon er utelatt».

Videre heter det:

«Hele undertonen i rapporten er at det er advokatene som står for rettssikkerheten. Faktum er at de fleste asylsøkere får bli i Norge uten å ha hatt advokatbistand, gjennom positive vedtak i UDI, for tiden innvilges ca 65 % av alle asylsøknader allerede i UDI I UNE er det dessuten sånn at vi tar like mange klager til følge i saker der det ikke er fri rettshjelp, dvs. saker hvor klager sjelden har hjelp fra en advokat».