Gå til sidens hovedinnhold

Prissjokk i Oslos bomring

Bilistene som 1. nyttårsdag skulle passere bomstasjonene rundt Oslo, ble møtt av tidenes prissjokk.

Over 33 prosent mer skal det heretter koste å komme inn i Oslo. Hver passering er gått opp fra 15 til 20 kroner, melder NTB.

- Jeg hadde håpet bilistene skulle fått en annen nyttårshilsen, sier Oslos byrådsleder, Erling Lae, som legger alt ansvar på samferdselsministeren.

- Byrådet i Oslo gikk bestemt imot at Statens vegvesen skulle øke prisen, men noe overraskende ble det et flertall i fylkestinget i Akershus for denne økningen, sier Lae.

Ikke operaen
Byrådslederen avviser at det er synketunnelen under Bjørvika som skal finansieres med den dramatiske prisøkningen.

Vi har gjort en avtale med staten som innebærer at halvparten av utgiftene til Bjørvika-forbindelsen skal dekkes over statsbudsjettet. Så har Oslo kommune gjort det uvanlige at vi har gått inn med 300 millioner kroner mens resten skal finansieres av bilistene.

- Det skal imidlertid ikke skje via dagens bompengering, sier byrådslederen. Vi har satt en frist til april 2004 for å få avklart hvordan bilistenes andel av finansieringen av Bjørvikaforbindelsen skal gjennomføres.

Opprinnelig var bilistenes andel beregnet til 1,2 milliarder. Fra dette kan man trekke de 300 millioner Oslo kommune har bevilget direkte, men samtidig er det fare for at kostnadsrammen kan sprekke.

Borte i 2007
Dagens gladnyhet fra byrådet er imidlertid at det ikke under noen omstendighet kommer på tale å beholde bomringen etter 2007.

- En avtale er en avtale og et ord et ord, sier Lae.

- Vi er forpliktet overfor byens og distriktets befolkning til å sørge for at bomringen er fjernet i 2007. Noe kompromiss på dette punktet kommer ikke på tale.

Selv om vi var imot dagens prisøkning kunne vi ikke med basis i avtalen om bompengeringen hindre at Statens vegvesen økte prisene. Det forhold at et flertall i Akershus fylkeskommune støttet prisøkningen, gjorde det også noe enklere for staten.

Men tidspunktet for riving av bomstasjonene er udiskutabelt, sier Erling Lae.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?