Etter valget i 2001, da Kristin Clemet ble utdanningsminister, har tallet på privatskoler her til lands økt betraktelig. Clemet har totalt godkjent 79 nye privatskoler, hovedsakelig grunnskoler. 38 av dem er blitt godkjent i år, skriver Aftenposten.

Prisen på en skoleplass varierer sterkt, både fra by til land og innenfor samme område.

Flere av de private skolene på bygdene er langt billigere enn de offentlige, fordi SFO ofte er inkludert i prisen. Ved Montressoriskolen i Levanger i Nord-Trøndelag koster det for eksempel bare 150 kroner per måned, alt inkludert. Den kommunale barneskolen like i nærheten tar 1.800 kroner for SFO hver måned.

I de store byene er ofte de private skolene dyrere enn de offentlige, men dette gjelder slett ikke alltid. I Oslo koster det 500 kroner i måndene ved Nyskolen, et privat alternativ med SFO inkludert. En offentlig SFO koster til sammenlikning 1.750 kroner i måneden.

I byene er privatskolene ofte et alternativ for dem med spesielle ønsker. I utkant-Norge oppretter foreldre private soletilbud etter at lokalskolen deres får kroken på døra. Ifølge Landslaget for nærmiljøskolen legges rundt 150 offentlige skoler ned hvert år.