Professoren mener at et lavere lønnsnivå nærmest er uunngåelig når norske selskaper etablerer nye avdelinger i utlandet, i tråd med det Norwegian allerede har gjort, blant annet i Thailand, skriver Dagsavisen ifølge NTB.

– En ting er at det er billigere å hyre inn thailandsk mannskap, men dette legger også lønnspress på norske ansatte. At de har en utenlandsk avdeling vil påvirke hver eneste lønnsforhandling fremover, sier Sørgard, som er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, til NHH Bulletin.

Fagforeningene har lite å stille opp med i en slik situasjon, viser forskning Sørgard har gjennomført sammen med flere kolleger.

– Vi har sett nærmere på konsekvensen av hundrevis av fusjoner i amerikansk næringsliv, forteller Sørgard til Dagsavisen.

– Hvis selskapet får et bruhode i utlandet, vet fagforeningene at det kan ende med at arbeidsplassene forsvinner til den utenlandske avdelingen hvis de er for tøffe i lønnsforhandlingene, påpeker han.

Å true med streik kan bare gjøre vondt verre.

– Da kan ledelsen få det påskuddet de trenger for å flytte enda mer av sin aktivitet til utlandet. (NTB)