- Jeg angrer på at jeg anmeldte menneskehandelen til politiet!

Ifølge advokat Silje Elisabeth Stenvaag, som representerer 21-åringen fra Litauen, var dette klientens umiddelbare reaksjon da hun fikk forkynt dommen på 90 dager ubetinget fengsel for hallikvirksomhet.

- Dommen ble anket på stedet og vi håper lagmannsretten ser annerledes på saken. Dette er tragisk for alle kvinner som har blitt utsatt for menneskehandel. Som regel har de jo begått kriminelle handlinger, men Europarådets konvensjon om menneskehandels artikkel 26 er klar på at du ikke skal dømmes for ulovlig virksomhet som du er tvunget til. Denne dommen er veldig trist og ødelegger mye for arbeidet med å ta bakmenn i disse sakene. Dommen kan helt klart avskrekke kvinner fra å melde menneskehandel til politiet, sier Stenvaag til Nettavisen.

Tre dømt
Det var onsdag denne uken at tre prostituerte kvinner på 20, 21 og 28 år fra Litauen ble dømt for hallikvirksomhet i Oslo tingrett. Saken startet med at en politimann i september 2009 utga seg for å være sexkjøper. Han svarte på en annonse på et kjent nettsted for prostituerte og fikk opplyst at han skulle komme til en leilighet i Heimdalsgata i Oslo.

I leiligheten fant politiet tre kvinner - blant annet 20-åringen og 28-åringen som ble dømt onsdag. I dommen går det fram at 20-åringen har forklart at hun samlet inn 70 prosent av det hun og kvinnene hun bodde sammen med tjente på prostitusjon til en bakkvinne i Litauen - fra juni 2008 til september 2009 skal dette ifølge dommen beløpe seg til 350.000 kroner. 20-åringen ble onsdag dømt til seks måneder ubetinget fengsel.

28-åringen ble dømt til ni måneders ubetinget fengsel for å ha samlet inn penger fra andre prostituerte, samt for å tilrettelegge for prostitusjon.

Sluttet i februar
21-åringen som ble dømt til 90 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet, sluttet ifølge advokaten å jobbe som prostituert i februar 2009. I dommen går det fram at saken mot henne startet da hun i oktober 2009 anmeldte en kvinne i Litauen for menneskehandel - og det er hennes vitneforklaring i denne sammenhengen som førte til at hun har blitt tiltalt og dømt.

Kvinnen har forklart at hun ble lurt til å tro at hun skulle jobbe som modell i Norge, men at det fort gikk opp for henne at hun skulle jobbe som prostituert. Etter kort tid reiste hun tilbake til Litauen, men ble avvist av sin familie. Da gikk turen til Oslo igjen, hvor hun bidro til å fremme andre kvinners prostitusjon ved å samle inn penger som skulle til Litauen, samt at hun ordnet med leiligheter, annonsering og telefoner for prostituerte.

I formidlende retning la retten vekt på kvinnens unge alder og at hennes anmeldelse av bakkvinnen i Litauen har vært avgjørende for at litauiske myndigheter har oppklart den siden av saken.

- Kidnappet
Den 21-årige kvinnen skal i august ha blitt kidnappet og holdt som fange i tre dager av allierte av den litauiske bakkvinnen. Grunnen skal ha vært at 21-åringen skyldte bakkvinnen penger.

- Det var snakk om 5-6000 kroner. Hun ble tvunget til å jobbe som prostituert i en dag for å betale ned denne gjelden, sier kvinnens advokat, Silje Elisabeth Stenvaag til Nettavisen.

21-åringen har ikke anmeldt kidnappingen eller at hun ble tvunget til sexsalg.

- Hun er redd for å stå opp mot dem som gjorde dette, sier advokat Stenvaag.