Gå til sidens hovedinnhold

PSTs trusselvurdering direkte

PST og E-tjenesten får felles kontraterrorsenter. Ekstrem islamisme fortsatt største trussel.

OSLO (Nettavisen, NTB): PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland sier terrorisme i form av ekstrem islamisme per nå er vurdert som den største trusselen mot Norge. Det er også konklusjonen i den første samordnede trusselvurderingen som PST, E-tjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) presenterte mandag.

Se direktedekning fra pressekonferansen lenger ned i saken.

Vurderingen peker også på ytterliggående politiske miljøer på høyre- og venstresiden.

Digital sårbarhet er viet et eget avsnitt i vurderingen.

Les hele dokumentet her: Trusler og sårbarheter 2013. Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST. (PDF)

Se åpen trusselvurdering 2013 her(PDF)

Etablerer kontraterrorsenter
På en felles pressekonferanse med PST og E-tjenesten mandag, varslet justisminister Grete Faremo (Ap) at regjeringen har besluttet å opprette et felles kontraterrorsenter hos PST i Nydalen. Senteret skal ledes av E-tjenesten og PST i fellesskap. Her skal personell fra begge tjenesten sitte under samme tak og utvikle felles analyseprodukter.

Hun begrunnet ønsket blant annet med at verden er blitt et mindre sted og at internasjonal terror i høy grad er relevant for Norge.

Justisministeren sa at Norge har hentet inspirasjon både i Storbritannia og USA til det nye senteret.

Skal opp og gå i løpet av året
Hun sier regjeringen har håp om at senteret vil være operativt i løpet av året.

- Dette vil innebære en klar styrking av vår samlede risikoforståelse, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på pressekonferansen.

Det var Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som inviterte til pressekonferanse mandag på Hotel Bristol i Oslo. Justisministeren, Forsvarsministeren, PST-sjefen og assisterende direktør for NSM er tilstede.

Klokka 12.45 startet presentasjonen av samordnet vurdering av trusselbildet utarbeidet av Etterretningstjenesten (E) , Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

- Sammensatt og komplisert
- I dag legges den første åpne samordnede risiko- og trusselvurderingen fram med bidrar fra PST, E-tjenesten og NSM presenterer for første gang en samordnet vurdering. Vi snakker om terrortrusler, de uønskede villede handlingene mot samfunnssikkerheten. Det er ikke et enhetlig, men sammensatt og komplisert bilde, sa justisminister Grete Faremo (Ap) da hun innledet på pressekonferansen.

- Må lære oss å leve med terrortrusselen

Litt over klokka 13.30 innledet PST-sjefen etatens åpne trusselvurdering for 2013.

- Terrortrusselen er her, den vil forbli her, og det må vi lære oss å leve med, sa Benedicte Bjørnland.

Hun sa at ekstrem islamisme fortsatt utgjør den mest alvorlige trusselen når det gjelder politisk motivert vold.

- Enkelte personer vil fortsatt forsøke å rekruttere ungdom, sa hun. Påvirkning av ungdom bekymrer PST-sjefen, selv om de fleste vil holde seg unna bruk av vold.

- Debattklimaet er blitt preget av hatsk retorikk. Norske myndighetspersoner blir ofte utpekt som fiender.

- Flere reiser til konfliktområder
- Stadig flere personer reiser til konfliktområder for å delta i kamphandlinger. Vi tror dette kan føre til mer vold i disse miljøene, sa hun.

PST anslår et økt voldspotensial i dette miljøet i årene som kommer.

- Høyre- og venstreekstreme har først og fremst hverandre som fiender. Enkeltpersoner og små grupper er en utfordring, sa PST-sjefen.

- Massedrapsmannen Anders Behring Breivik kan fortsatt inspirere folk både her hjemme og i utlandet, sa hun videre.

Hun trakk fram polarisering mellom ekstreme islamister og høyresekstreme islamfiendtlige miljøer. Disse gruppene bekrefter hverandres fordommer, ifølge PST.

Iran er det landet som bekymrer PST mest når det gjelder anskaffelse og spredning av atomvåpen.

- Når vi i trusselvurderingen kun nevner ett land, nemlig Iran, er det fordi dette landet er i en særstilling, sa Bjørnland.

NTB følger pressekonferansen om trusselvurderingen direkte.

HTML EMBED

2013-vurderingen oppsummert

«Politisk motivert vold forventes å utgjøre en trussel mot Norge og norske interesser i 2013. Den mest alvorlige trusselen vil komme fra personer og grupper som har et al-Qaidainspirert verdensbilde. Trusselbildet vil i særlig grad bli preget av personer som har en forankring i Norge og som er villige til å bruke vold ut fra fiendebilder der norske aktører og norske symboler står sentralt. I tillegg vil Norge også i 2013 utsettes for ulike former for etterretning, som både på kort og lengre sikt vil være skadelig for norske interesser».

* Ekstrem islamisme fortsatt den mest alvorlige terrortrusselen

* Venter økning av antall personer med erfaring fra treningsleire og kamphandlinger

* Høyre- og venstreekstreme miljøer fremstår som mindre truende

* Anders Behring Breivik vil fortsatt være en inspirator for enkeltpersoner både i Norge og internasjonalt

* I valgåret 2013 forventer PST økt fokus på stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer. Det forventes en økning i plagsom og truende atferd fra publikum

* Etterretningsvirksomheten mot Norge og norske interesser er på et stabilt høyt nivå

* De fleste forsøk på skaffe teknologi fra norske virksomheter som er relevant for utvikling av masseødeleggelsesvåpen kan knyttes til iranske aktører

Fra Åpen trusselvurdering 2013

Reklame

Slik kan du kjempe om en premiepott på 90 millioner lørdag

Kommentarer til denne saken