Gå til sidens hovedinnhold

Pusser opp ærverdig sjøbad

Gammel badeperle får nå nytt liv. Budsjettforlik i Oslo - sjekk ut detaljene.

Mandag ble Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti enige om Oslo-budsjettet for 2011.

I budsjettforliket er de fire partiene blant annet blitt enige om å sette av totalt 23 millioner kroner over tre år til restaurering og oppgradering av ærverdige Ingierstrand bad i Oppegård kommune.

Sju millioner kroner er satt av i 2011 for å begynne arbeidet. I tillegg settes det av fem millioner kroner til opprusting av vann- og avløpsanlegget neste år.

Sjekk ut hovedpunktene i budsjettforliket lenger ned i saken.

120.000 besøkende
Ingierstrand bad ble solgt til Oslo kommune i 1936.

På sine nettsider skriver kommunen at «Ingierstrand restaurant og bad anses i dag å ha stor arkitektur- og kulturhistorisk verdi».

Anlegget ble tegnet av arkitektene Ole Lind Schisted og Eivind Moestue på oppdrag for familien Ingier i 1931, og første byggetrinn sto ferdig i 1933. Arkitektene uttalte selv at deres målsetning var å tilpasse bygningene til det kuperte terrenget «så den landskapelige skjønnet understrekes, og arealet ikke overmøbleres».

Restauranten «Den Hvite Elefant», med utendørs dansegulv, hadde plass til 1000 gjester.

Ifølge Wikipedia hadde sjøbadet, der man måtte betale for å komme inn, på sine glansdager rundt 120.000 besøkende i sommermånedene.

- Jeg er veldig glad
Men anlegget har forfalt, og er ikke lenger en perle i bygningsmessig forstand.

Det er dette de fire partiene nå ønsker å gjøre noe med.

- Oslo kommune har jo eid Ingierstrand bad i mange år, og det har vært diskutert hvordan vi kan sørge for at det flotte stedet blir brukt også i fremtiden. Nå har vi fått en utredning på hva som skal til for å sette badet i stand igjen, og da bestemte vi oss i budsjettavtalen for at det mener vi er riktig å gjøre, og derfor la vi inn penger, sier Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg, til Nettavisen.

Solberg sier anlegget med bevilgningen vil kunne være i bra stand igjen om 3-4 år.

- Jeg tror det kan bli et veldig fint anlegg for Oslos befolkning, men også for andre. Jeg er veldig glad for at vi har fått til dette, sier han.

- Permanent restaurant
Høyres gruppeleder fortsetter å skryte av anlegget:

- Det er jo et flott anlegg, og på mange måter en funkisperle. Vi synes det er viktig å ta vare på det for ettertiden, sier han.

Solberg sier han håper at noen private også vil drive restaurant på stedet, som i gamle dager.

- Vi håper dette kan føre til at det blir permanent restaurantdrift der i sommermånedene, og vi håper noen private ønsker å drive restauranten som et tilbud til byens befolkning, sier han.

Må ta opp mer lån
Med budsjettforliket styrker de fire partiene Oslo bystyres budsjett med cirka 350 millioner kroner. I tilegg kommer Oslos andel av regjeringens eldremilliard, på 80 millioner kroner.

Økningen betyr at kommunen må ta opp noe mer i lån, og at det må selges flere eiendommer og tas ut mer i aksjeutbytte.

Her er hovedpunktene i budsjettforliket:

Skole og kultur:
* Skolebudsjettet styrkes sammenlignet med byrådets budsjettforslag
- 50 millioner til styrket undervisning. Grunnskolen (43 millioner) og videregående skole (7 millioner).
- Det settes av 10 millioner til styrkingstiltak på skoler med høy minoritetsandel.
- 5,6 millioner settes av til rimeligere oppholdsbetaling i Aktivitetskolen for lavtinntektsgrupper.
- 2 millioner settes av til personalkurs i spesialpedagogikk.
- 4 millioner i ekstra midler for å redusere ventelister på Oslo Musikk Kulturskole, samt etablering av en ny kulturstasjon.

* Det settes av 3 millioner i tilskudd til lekeapparater og utearealer for barn.

* Tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner innen kunst og kultur økes med 7 millioner.

* Vedlikehold og rehabilitering av kirkebygg styrkes med 26,5 millioner.

* 4 millioner til videreføring av selvbetjeningsprosjektet på Deichmanske bibliotek.

* Oslo Nye Teater får 5 millioner.

Miljø og samferdsel:
* Det bevilges ytterligere 35 millioner til kjøp av transporttjenester, noe som samlet sett betyr at kommunen bruker 1,4 milliarder på kollektivtrafikk i 2011.

* Det settes av ytterligere 4 millioner til universell utforming i kollektivtrafikken.

* Det settes av ytterligere 6 millioner til hovedsykkeltraseer nord-sør og øst-vest gjennom sentrum for 2011 og for 2012. Til sammen utgjør dette 115 millioner til gang- og sykkelveier og sykkelparkering.

* 15 millioner til opprusting av Olav Vs gate.

* Torggata oppgraderes for 2 millioner kroner Sognsveien gjøres om til miljøgate.

* Det settes av ytterligere 3 millioner til universell utforming av idrettsanlegg.

* Det settes av 1 million til opprenskning av Frognerelvens nedre del.

* Det settes av 1 million til vannstandsregulering ved Østensjøvannet.

Idrett:
* Det blir midler til kunstgressbaner på Tørteberg, Høybråten og Rustadfeltet.

* Det settes av ytterligere 3 millioner til utbedring av idrettsanlegg til universell standard.

* Arctic Challenge (snowboard VM) støttes med 2 millioner. 15 millioner til sluttføring av Leirskallen flerbrukshall.

* 70 millioner til skytebane i fjell på Åsland fordeles over 4 år, av disse er 20 millioner satt av i 2011-budsjettet.

* 1,4 millioner til Ullernbanen.

* 7,5 millioner for å opprettholde åpningstider ishaller og bad Idrettshallprosjektet på Kjelsås får 600 000 kroner.

Helse og sosial:
*Det settes av 80 millioner kroner til styrking av eldreomsorgen, som kriteriefordeles til bydelene.

* Det bevilges ca. 24 millioner til frivillige organisasjoner på helse- og omsorgssektoren.

* Det settes av ytterligere 5,1 millioner til blant annet å videreføre drift på Pro Senteret og Natthjemmet.

* Gatemeglingsprosjektet i regi av Oslo Røde Kors 550 000 får i ekstra midler.

* Handlingsprogrammet Oslo Sør styrkes med 2 millioner.

Byutvikling:
* Det settes av 23 millioner over 3 år til restaurering og oppgradering til sommerstandard på Ingierstrand bad. 7 millioner er satt av i 2011 for å begynne arbeidet, det settes av 5 millioner til vann- og avløpsanlegg.

* Det settes av 2 millioner til rehabilitering verneverdige bygninger i privat eie.

* Det settes av 5 millioner til universell utforming av kommunale eiendommer.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken