Av 277.000 togavganger, var 42.000 tog forsinket da de nådde endestasjonen i 2008, opplyser kommunikasjonssjef Anne Rygg i NSB til Nettavisen. Det innebærer at 14,8 prosent av togtrafikken var forsinket når man ser på forsinkelser samlet for hele togstrekningen.

- Det er noe lavere enn for 2007. Årsaksforholdet her er svært sammensatt. Vi sliter med dårlig infrastruktur, men det arbeides det nå med. Samtidig jobber vi systematisk for å få opp punktligheten, sier Rygg.

- Fått ned forsinkelsene
Rygg sier at NSB står ansvarlig for én av fem tog forsinkelser. Hun opplyser også at andelen forsinkelser som NSB har ansvar for, har gått ned fra 2007 til 2008.

Les også: Pendlerens våte drøm

- I 2007 hadde vi ansvar for 20,4 prosent av forsinkelsene, i 2008 for 18,9 prosent, sier hun.

Rygg sier NSB gjør sitt for å sørge for at togene går når de skal ved å oppgradere togene og ved å øke punktligheten ved å få passasjerer raskere av og på, blant annet.

- I rushtiden vil 30 sekunders forsinkelse på Lysaker som følge av mye folk som skal av og på pendlertoget, føre til forsinkelser for neste tog, sier hun.

Bedre klima og seter
Mens Jernbaneverket jobber på spreng for å få jernbanespor og signalanlegg opp i en standard som gjør at togene kan gå, ønsker NSB nå å tilby bedre tog til de som bruker NSB. Vinnerne er togpendlerne.

- Det er stadig flere som ønsker å reise med oss. Det har gitt inntekter som vi ønsker å bruke til å bedre tilbudet vårt. Nå ønsker vi å pusse opp togene. Ved å oppgradere tog istedenfor å kjøpe nye, så gjør vi noe som er bra for miljøet, og vi vil også få nyoppussede tog raskere ut i trafikk, sier kommunikasjonssjefen.

NSB har beholdt togkassene til 14 tog- 69-togene - fra 1970-tallet, og gir disse nye liv.

- Vi foretar en totalrenovering av togene. Det blir nye seter, bedre informasjonssystem med tekst som viser hvilken stasjon som er den neste, slik at de som hører eller ser dårlig kan få god informasjon og togreisen, sier Rygg.

I tillegg blir det bedre lydanlegg og ikke minst bedre bagasjeplass.

- Bedre bagasjehyller skal sikre at bagasjen kan plasseres der istedenfor på setet, og vi får muligheten til å frakte flere. Pendlertogene er jo svært fulle, sier Rygg.

På de nyoppussede togene blir det også nye toaletter som også funksjonshemmede enkelt kan benytte seg av, flere plasser til rullestoler og barnevogner og heis som bedrer fremkommeligheten for funksjonshemmede.

NSB pusser også opp flere tog av type 5 og 7. Oppussingene skal være ferdig til 2010. NSB foretar også nyinvesteringer i form av 50 nye tog. De vil bli satt inn i trafikk i 2011.

- Men 2 milliarder kroner - dere vil ikke heller donere pengene til Jernbaneverket for å få ned forsinkelsene?

- Det er nok ikke veien å gå. Alle må gjøre sin del av jobben for å bedre forholdene for togene. NSB skal gjøre alt vi kan for å få ned forsinkelsene. Nå sørger vi for å ha tog i en teknisk stand som er bra nok. Så må Jernbaneverket sørge for sitt- gode linjer, bra signalanlegg, strøm til togene osv. Jeg tror ikke det er fruktbart at vi gjør jobben for hverandre. Nå ser vi at regjeringen legger inn ekstra midler for å bedre standarden for jernbanen. Det vil på sikt gjøre situasjonen mye bedre for kundene, sier Rygg.