Gå til sidens hovedinnhold

- Rais' eventyr sjekket nøye

- Vi har kjørt manus gjennom en juridisk sjekk, og også fått ekstern konsulent til å sjekke Shah Muhammed Rais' påstander opp mot den norske og engelske utgaven av Åsne Seierstads bok, sier Tom Dahl i Damm forlag.

Onsdag måtte forlagsdirektøren og Shah Muhammed Rais' redaktør presentere hans eventyrbok «Det var en gang en bokhandler» i Kabul uten Rais tilstede. Rett før pressekonferansen ble det klart at UDI opprettholder visumnekten.

Siden bokhandleren i Kabul, Shah Muhammed Rais, er nektet innreise av UDI til Norge, deltok han og hans første kone Aziza fra Canada. Sammen med dem satt deres to døtre.

- Vi skulle alltid bo sammen, men Åsnes bok har gjort det umulig, sa Aziza Rais, bokhandleren i Kabuls første kone på video fra Canada da Rais' bok ble lansert.

Bokbransjen protesterer
En samlet bokbransje har protestert mot at Rais er nektet innreise til landet for å presentere sin bok. De mener at Rais ikke har søkt asyl her de to siste gangene han var her, og kan ikke se at han skal gjøre det nå. UDIs syn er at siden hans yngste kone Soraya har søkt asyl i Sverige, er det trolig at Rais vil søke her.

Rais sa i det videooverførte intervjuet at «Det var en gang en bokhandler fra Kabul» ble påbegynt etter at han måtte kjempe med UDI første gangen. Ifølge Rais i boken hadde han, hans to barn og hans andre kone da brukt 15.000 dollar på visumgebyrer før avslaget kom.

Forsvarsskrift
«Det var en gang en bokhandler i Kabul» er et eventyr om Rais' møte med to troll, men egentlig et forsvarsskrift for ham selv og mot Åsne Seierstads bok.

De to trollene forhører seg med Rais om Seierstads påstander og hører hans forsvar. Rais gjentar en rekke påstander - blant annet den om at advokat Brynjar Meling skal ha sagt at han ville representere ham i retten uten å ta betaling, men at han skulle ha en del av et eventuelt erstatningsbeløp. Men mens han forberedte saken, ville han ha 50.000 dollar for å kjøre den «formodentlig om vi skulle tape», skriver Rais.

Dette er en påstand Meling har sagt seg uenig i.

- Påstandene om 50.000 dollar i forskudd, er i beste fall kraftig misforstått. Jeg forklarte han at han måtte stille en bankgaranti på denne summen, for at han som utenlandsk statsborger kunne fremme et søksmål i Norge. Hvis ikke ville saken bli avvist av retten, sa Meling til Nettavisen mai 2005.

Gjennom jurister
- Vi har latt manuset gå gjennom jurister. Vi har også hatt eksterne konsulenter som har gjennomgått den norske og engelske utgaven av Åsne Seierstads bok «Bokhandleren fra Kabul». Men Rais' egne påstander om hvordan han opplevde Åsne Seierstads bok er hans egne, forteller Dahl til Nettavisen.

Dahl mener boken har åpenbare litterære kvaliteter, selv om den består av flere sjangre.

- Det er en spennende sjangerlek. Rais benytter både eventyr, essay, samtale og brev. Samtidig er dette et tilsvar i eventyrs form, og en del av den offentlige dialog, mener han.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping