Gå til sidens hovedinnhold

- Rart pinsebevegelsen ikke reagerte

- Det virker rart at den svenske pinsebevegelsen ikke reagerte tidligere på det som skjedde i menigheten i Knutby, sier Gunnar Jeppestøl, medlem i Kontaktutvalget for Pinsebevegelsen i Norge.

Med bakgrunn i opplysninger som er kommet fram i mediene, synes han det ville vært naturlig å gripe inn overfor en menighet med et teologisk syn og en praksis som den i Knutby.

Som eksempel på ting som trolig ikke var som de skulle i den svenske pinsegruppen, nevner han koblingen mellom teologi og seksualitet og tittelen "Kristi brud", som skal ha blitt brukt om en av menighetens kvinnelige pastorer.

- Når det er snakk om sjelesorg i dobbeltsenga sammen med andres koner, så vil jeg ikke si at det er snakk om en kristen menighet lenger. Da er det blitt noe helt annet, sier Jeppestøl.

Han legger likevel vekt på at han ikke kjenner forholdene i Sverige godt nok til at han ønsker å komme med konkret kritikk av hvordan Knutby-saken ble håndtert.

- Unnfallenhet
Opplysningene om at ledere for pinsevennene i Knutby "drev sjelesorg i dobbeltsenga", stammer fra den kjente predikanten Runar Søgaard, som opprinnelig er fra Norge og som har mange kontakter i det svenske pinsemiljøet. Blant annet har han venner som kjenner den 26 år gamle kvinnen som nå er siktet for å ha drept to av de andre medlemmene i Knutby-menigheten.

En kvinne som tidligere var del av menigheten har dessuten fortalt til svensk radio at noen av medlemmene forsøkte å gifte henne bort med tvang.

Jeppestøls oppfatning om at noen tidligere burde tatt affære overfor pinsegruppen, støttes av Olaf Aagedal, forsker ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo.

- Det er skremmende at andre deler av den svenske pinsebevegelsen sier de har kjent til trekk i denne utviklingen, uten å slå alarm. Dette tyder vel på en form for lojalitet eller unnfallenhet, eller at grensene har vært uklare, sier Aagedal til NTB.

Tidligere har han forsket på den norske bedehusbevegelsen, som på samme måte som pinsebevegelsen legger sterk vekt på religiøse omvendelse, at den enkelte står fram og bekjenner sitt spesielle forhold til Gud.

- Enestående tilfelle
I motsetning til sosiologen Eva Lundgren, som mener Knutby-menigheten er representativ for større deler av den karismatiske kristne bevegelsen, sier Gunnar Jeppestøl at han aldri har hørt om lignende tilfeller.

Han tror også at kontaktutvalget til den norske pinsebevegelsen vil klare å oppdage faresignalene, dersom en norsk pinsemenighet skulle utvikle en teologi og praksis som avviker sterkt fra de sentrale etiske retningslinjene.

Selv om hver enkelt menighet juridisk sett er selvstendig, har pinsebevegelsen sentralt mulighet til å utelukke grupper som ikke vil ta hensyn til alvorlig kritikk, sier Jeppestøl.

(NTB)

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021