De siste ukenes knapphet på strøm på Vestlandet og Midt-Norge har gitt rekordhøye strømpriser. Uavhengig av dette har Statkraft valgt å selge enorme kraftmengder til de to industribedriftene Norske Skog og Finnfjord Smelteverk for de neste tolv årene. Les mer: Hemmelig gigantsalg av elektrisk kraft

Gunstigere vilkår
- Det foregår veldig mye bak lukkede dører, og vi stiller oss undrende til lønnsomheten i disse avtalene, sier Dag Refling, utredningssjef i Huseiernes Landsforbund, til NA24.

Han presiserer at det må understrekes at leveringstidspunktet er viktig å ta med i vurderingen, for utsiktene til lavere strømpriser foreligger i en ikke altfor fjern fremtid. Men likevel finner Refling det merkelig at industrien blir tildelt alle godene i denne sammenheng.

- Når det inngås slike avtaler finner vi det merkelig at det ikke går an å gi momsfritak til private forbrukere i perioder med ekstreme priser, slik som vi opplever nå, sier han.

Han opplyser også om at i tillegg til redusert strømpris er industrien begunstiget med en lavere el-avgift en de private forbrukerne.

Les også: Både rekordpris og rekordforbruk

Meninger
Det er ikke bare interesse organisasjonen, Huseiernes Landsforening, som har en mening i denne saken. Også våre lesere har sine synspunkter og til dels sterke meninger.

«Strømbransjen i Norge er fantastisk korrupt. I de to selskapene jeg har jobbet har vært spekulert i hvordan øke profitt (med å overselge når det er billig og øke priser når det er "mangel" på vann). Dette er det som skjer nå man privatiserer en bransje som 100 prosent av nordmenn er avhengige av...

Løsningen:

staten må igjen på banen og begrense pengegriske lederes mulighet til å flå befolkningen..

Løsning #2:

Staten må gjeninnføre statkraft som et offentlig alternativ til de private selskapene.. Og det vil si at de MÅ normalisere prisene over hele året,» skriver CapteinRød

Og denne personen får støtte fra flere som mener det er noe galt når det virker som om det private forbruket til syvende og sist skal finansiere statlige ansvarsområder.

«Det er i hvert fall en ting som er sikkert og det er at strømselskapene og staten er noen mafiagribber som skal flå strømkunder nå i vinter. Strømselskapene viste at det kom til å bli lite vann i magasinene til vinteren, enda solgte dem ut vannkraft av lande vårt sånn at dem kunne tjene seg rike på oss. Makan til grådighet av strømselskapene og staten skal du lete lenge etter,» skriver bitten.

Men ikke ale er enige. Her som alle andre steder har en sak alltid flere sider. Og det er slettes ikke alle som mener at det er urimelig at industrien får de vilkårene som presenteres.

«Dette er ikke spesielt for to bedrifter i Midt-Norge. Langsiktige kraftavtaler har man også for eksempel i Årdal og andre bygder med kraftkrevende industri. Tilgang på rimelig kraft og langsiktige avtaler er selve grunnlaget for at man kan drive kraftkrevende industri her i landet. Man kan sikkert si at Hydro Aluminium skal betale 120 øre per kW/h, men da er det slutt på 600 ansatte i Årdal (og andre steder), arbeidsplasser som allerede i dag er under press fordi en får billigere betingelser i utlandet,» Mener Triomal.

Og personen er ikke alene. Det er flere lesere som mener den private lommeboken prioritet skal vike for forutsigbarhet og langsiktige vilkår til industrien.

«Jeg er ikke politisk enig med Giske i alt han foretar seg, men for første gang på utrolig lang tid ser vi en politikker som er villig til å tenke lengre enn 4 år(neste valg) Det å gi industrien pålitelige og gode rammebetingelser er viktig for enhver industrileder. Skal vi ha industri og arbeidsplasser i dette landet er det nødvendig å legge til rette for langsiktig planlegging,» skriver Inn.

Les flere saker på NA24