Regjeringen åpner for oljeleting på Mørekysten og miljøvernorganisasjonene er rasende, skriver TV 2 Nyhetene.

Så sent som i slutten av februar uttalte Havforskningsinstituttet at det er uklokt å sette i gang oljevirksomhet utenfor Mørekysten. Også flere fiskeriorganisasjoner går sterkt imot utlysing.

- Vi registrerer at man har sett bort ifra vårt klare råd om å ikke åpne disse områdene for petroleumsvirksomhet, skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Leteblokkene ligger midt i det viktigste gyteområdet for den store norske sildebestanden, og blokkene har til nå vært fredet for oljeaktivitet fordi utslipp kan få enorme konsekvenser for havområdet.

- Dette er et av de viktigste områdene å unngå oljeboring i. Når silden gyter utenfor Møre-kysten så ligger det cirka en meter med egg på bunnen. Og der skal de må sende bor gjennom. Det er helt uakseptabelt, sier Frederic Hauge til TV 2.

Bellona-lederen mener dette betyr at SV må gå rett ut av regjeringen.