Finansminister Kristin Halvorsen foreslår et nytt system for å beregne ligningsverdien av boligen din - og den kan i enkelte tilfelle bety mange tusen kroner i ny formuesskatt for boligeierne.

Målet er å gjøre boligformuen nærmere salgsverdien på boligen, som betyr at et 130 kvadratmeter stort hus på Frogner vil koste fire ganger mer i formuesskatt enn nøyaktig samme hus i Sogn og Fjordane.

Les også:Skattesmell for å bo i by

Samtidig vil man øke bunnfradraget til 700.000 kroner, og effekten blir at de fleste får mindre formuesskatt i første omgang.

Les også: - Ny og mer treffsikker boligskatt

Norges Eiendomsmeglerforbund er sterkt uenig i Regjeringens forslag om å innføre nytt system for å fastsette ligningsverdier av boligeiendom ved beregning av formuesskatt.

Byråkratisk ordning
- Dagens skattetakster på bolig som er utgangspunktet for formuesskatten er ikke rettferdig og fastsettelsen tilfeldig. Så langt er vi enig med regjeringen. Svaret er ikke å innføre en ny beregning for skattetaksten som også er tilfeldig og urettferdig og i tillegg medfører mye arbeid og byråkrati, mener direktør Finn Tveter i Norsk Eiendomsmeglerforbund.

- Vi mener at svaret er å fjerne formuesskatten på bolig. Stat og kommune må ha skatteinntekter for å løse våre felles oppgaver, men formuesskatt på bolig trengs ikke som skatteinntektskilde. Boligen er og blir uriktig som skatteobjekt og i strid med målsetting om at flest mulig bør eie sin egen bolig.

- Den betydelige økningen av bunnfradraget i formuen til 700.000 kroner er bra, men kan ikke avhjelpe en uriktig beskatning av en nødvendighet for oss alle - å bo, sier Tveter.

«Snikinnføring av ny boligskatt»
Også høyresiden kritiserer den nye beregningsmetoden, og frykter at det er første skritt for å innføre en boligskatt.

- Endringene i boligbeskatning og ligningsverdier er et stort rødgrønt narrespill for økte skatter, både i dag og i fremtiden, sier Gunnar Gundersen, skattepolitisk talsmann i Høyre.

Høyre mener at den nye metoden kan gi 30-50 prosents økt formuesskatt for enkelte, og partiet mener det nye rapporteringssystemet skaper unødig byråkrati.

Her kan du teste hvordan det slår ut for deg:Test boligskatten for din bolig

- At det nye systemet for regjeringens «overvåking» koster 82 millioner kroner tyder på at dette egentlig er lanseringen av en ny statlig boligskatt, hevder Gundersen.