NRK FBI villeder boligselgere om hvor enkelt det er å selge bolig selv, mener BI-rektor. Nettmegler Tom H. Glosimot mener NRK ga helt feil opplysninger om kostnadene ved å selge bolig selv.

Onsdag denne uken hadde NRKs Forbrukerinspektørene boligsalg på agendaen. Ett av innslagene handlet om hvordan det er å selge boligen privat, altså uten bruk av megler.

Ikke for hvem som helst
- Det var mildt sagt besynderlig hvordan NRK fremstilte det å selge egen bolig, sier rektor ved BIs eiendomsmeglerstudie Paul Henning Fjeldheim til NA24.

- Hva mener du?

- Det å selge bolig selv er en stor utfordring som krever at du holder tungen rett i munnen. Når NRK velger å kjøre et case med en person som både studerer eiendomsmegling, og som har jobbet som visningsassistent for DnB Nor Eiendomsmegling, så er det grunn til å sette spørsmål ved de journalistiske vurderingene i forkant, sier Fjeldheim.

- Du mener de skulle valgt noen med mindre kunnskap om boligsalg?

- Ja. Det hadde vært mer reelt. Dersom noen som har sett programmet lar seg friste til å selge selv - og trår feil i villniset av feller - kan lærdommen bli meget meget dyr, sier han.

- Du anbefaler ikke folk å selge selv?

- I utgangspunktet ikke. Men for enkelte, og da tenker jeg på folk med både kompetanse og tid, kan det sikkert lønne seg. Men for menigmann kan det koste dyrt å få krav mot seg i etterkant dersom noe viser seg å være galt med boligen eller med måten salget er utført på, sier Fjeldheim.

Billigere enn FBI opplyser
Tom H. Glosimot i nettmegleren ao.no er tydelig forbannet over FBIs kostnadsestimat for å selge bolig privat. I programmet innsalget onsdag ble det opplyst at selv om du gjør alt selv så havner prisen et sted mellom 20.000 og 30.000 kroner.

- Dette er det reneste sludder. Hos oss koster det 9.900 kroner å selge boligen selv. Dette inkluderer annonse på både finn.no og tinde.no samt selve oppgjøret og alt annet rundt salget. I dette programmet lures forbrukerne til å tro at privat boligsalg er mye dyrere enn det faktisk er, sier Glosimot.

- Du er ikke bare skuffet over å ikke å bli nevnt i programmet?

- Klart jeg er skuffet over det. Men jeg vil minne om at Forbrukerrådet har anbefalt nettmeglere som en glimrende måte å selge egen bolig på. Når det gjelder pris, så er det etter min mening liten tvil om at FBI har villedet forbrukerne, sier Glosimot.

Valgte feil intervjuobjekt
Redaksjonsleder Frank Sivertsen i NRK FBI forsvarer innslaget om privat boligsalg, men innrømmer at én ting kunne vært annerledes.

- Jeg synes programmet på en god måte illustrerer hvor enkelt det faktisk er å selge boligen selv, ikke minst når man holder seg til Forbrukerrådets ti-punkts liste. Og jeg vil tro de fleste som har sett programmet fikk med seg alle advarslene mot å selge privat fra leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Dreyer, påpeker Sivertsen.

Redaksjonslederen skulle imidlertid sett én ting gjort annerledes.

- Vi skulle nok hatt et annet intervjuobjekt i caset vi kjørte. Vi fikk ikke vite at vedkommende hadde erfaring fra meglerbransjen - til tross for at vi uttrykkelig stilte ham dette spørsmålet på forhånd. I ettertid har vi fått vite at han jobbet som meglerassistent noen måneder i 1997, opplyser Sivertsen.

- Hva med kritikken fra nettmegler Glosimot?

- Jeg betviler ikke hans prisopplysninger. Tallene vi gikk ut med i programmet fikk vi fra Forbrukerrådet og valgte å stole på dem, sier Sivertsen.

Gikk du glipp av NRK FBIs program om å selge bolig privat? Se det på nett her