Gå til sidens hovedinnhold

Raser mot statssekretær Schjerva

- Det han sier er vås og mot bedre vitende, sier Jan Mehus.

Norske utenlandspensjonister i Thailand er opprørt over uttalelser fra statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet.

I artikkelen - Vi bir mobbet av regjeringen kom leder av foreningen Emigrant 1, Jan Mehus, med hard kritikk av måten Finansdepartementet og norske skattemyndigheter behandler pensjonister i utlandet.

Kildeskatt og dokumentsjonskrav
Det er kildeskatten innført av Kristin Halvorsen og måten den praktiseres på som er hovedproblemet for utenlandspensjonistene. Ifølge Mehus tvinges norske pensjonister til enten å bryte den thailandske skatteloven eller å flytte hjem til Norge.

Statssekretær Scherva avviste kritikken og viste blant annet til at det er mulig å oppholde seg svært lenge i utlandet uten å bli regnet som emigrert fra Norge.

- Uforståelig vendetta
Lederne av to norske foreninger for pensjonister i Thailand, Jan Mehus i Emigrant 1 og Jakup Skamsar i Noralliansen, reagerer sterkt på Schervas uttalelser.

- I stedet for å drøfte fakta, velger Schjerva å fortsette en uforståelig vendetta mot forsvarsløse pensjonister som har valgt å tilbringe sine siste leveår i mildere klima enn det norske. Innføringen av kildeskatt på pensjoner, som i virkeligheten er en ren avkorting av juridisk og hevdvunne rettigheter, skjedde uten at det det ble foretatt noen konsekvensanalyse. Vi ser nå at folk med lave pensjoner har mistet det økonomiske grunnlaget for å kunne bo på verdig vis utenlands og tvinges til å returnere til Norge, sier Mehus til Nettavisen NA24.

Må flytte hjem som fattige
Ved skattemessig utflytting krever reglene at den som flytter ut blant annet må selge boligen i Norge.

- Mange av de hjemvendte pensjonisten" er dermed på blitt flyktninger i eget land, siden de verken har kapital eller bosted - og de fleste har ikke lenger familie å støtte seg til, sier Mehus som får støtte av Skamsar.

- De som har maktet å etablere seg i sine nye bostedsland, uansett sosial- eller helsemessig tilstand, er bokstavelig talt også havnet mellom barken og veden. Dokumentasjonsmengden som regjeringen og Skattedirektoratet har klekket ut er ikke bare formidable. De er gjort så utilgjengelige at selv ikke vel skolerte pensjonister har sjanser til å etterkomme kravene, tillegger Skamsar.

Bryter med internasjonale regler
Ifølge de to er Norges skatteavtaler med andre nasjoner bygget på OECD`s mønsteravtale.

- I OECD`s mønsteravtale er det tilstrekkelig med èngangsdokumentasjon ved utflytting, sier Skamsar.

- Schjervas påståtte forståelse av kompleksiteten som kildeskatten har medført for aldrende etnisk norske utflyttere, er ikke troverdig. Og hans påstander om at norske eldre og uføre som har valgt Thailand som veis ende i sine liv slipper kildeskatt, er det rene vås. En norsk pensjonist trekkes får trukket 15 prosent kildeskatt på forskudd. sstadiet (det vil si at skatteetaten trekker disse pengene av pensjonen FØR pensjonen utbetales) - for deretter å skyve problemet over til aldrende og uføre i bostedslandet hvor både språk og regelverker setter solide stoppere for rettferdig behandling. Å frembringe alle dokumentasjoner i bostedsslandet for deretter å søke om refusjon er en håpløs oppgave for mange gamle med dårlig helse, sier Mehus.

Tilfeldig saksbehandling
Ifølge Mehus og Skamsar får mange en svært tilfeldig behandling av norske skattemyndigheter.

- Schjerva vet åpenbart ikke at kunnskapen ved størsteparten av norske skattekontorer er dramatisk lav når det gjelder internasjonal inntektsbeskatning. Og han ser fullstendig bort fra at eldre mennesker mister det som forhåpentligvis også han en dag vil se, nemlig at alderdommen har sin pris. Dette er påvist og poengtert av blant annet tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen og pensjonert regjeringsadvokat og leder for EFTA, Bjørn Haug, sier Skamsar.

Mehus opplyser at på et møte i Thailand i 2011 ble pensjonistene rådet av Finansdepartementet om å forbli i det norske skatte- og folkeregisteret selv om man bodde utenlands.

- Følger vi dette rådet blir vi lovbrytere. Schjerva kan umulig ha lest paragraf 40 i den thailandske skatteloven hvor det svart på hvitt står skrevet at "den som oppholder seg i kongeriket Thailand i mer enn 180 dager av et skatteår, er skattepliktig til landet". Ved å omgå dette kravet, vil den norske pensjonisten etter 180 dager bli bøtelagt med fare for utvisning hos immigrasjonspolitiet, sier Mehus.

- Sklir unna Pakistan
De to mener Schjerva forsøker skli unna spørsmålet om hvorfor norske pensjonister i Pakistan slipper kildeskatt.

- Her avslører han sin uvitenhet. Beskatning av pensjoner i artikkel 18 i den norsk-spanske avtalen, avtalene med Tyskland (med visse unntak), de baltiske stater, Thailand, Russland med flere har samme ordlyd som avtalen mellom Norge og Pakistan, sier Skamsar.

- Schjerva beklager seg over personangrep mot statsministeren og finansministeren fra norske utenlandspensjonsiter. Til det sier vi at det er et ugjendrivelig faktum at en rekke nordmenn har mistet livet som resultat av manglende økonomisk evne til å ta vare på seg selv med forsvarlige forsikringer, vi har navn på en rekke pensjonister som har valgt å avslutte livet på uverdig vis. Gamle og uføre er blitt tvunget tilbake fra en verdig tilværelse til fornedrende liv i rønner fra 50-tallet og med en økonomi som truer deres eksistens i sitt hjemland. Dette er gaven fra Arbeiderpartiet til generasjonen som har bygd opp den norske velstanden som den nåværende regjering liker å sole seg i, sier Mehus.

Statssekretær Roger Schjerva har avstått fra å kommentere utspillet til Skamsar og Mehus.

Reklame

Kurs: Slik handler du Bitcoin

Kommentarer til denne saken