SLO (Nettavisen): Advokatforeningen, Utdanningsforbundet, Norsk Folkehjelp, NOAS og LO er blant organisasjonene som nå rykker ut og mobiliserer til støtte for de lengeværende asylbarnas sak. De ber justisministeren bremse uttransporteringene og etterlyser rettshjelp for familiene som rammes.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, sier han er sjokkert over mangelen på menneskelige hensyn i regjeringens politikk.

- Man stiller dem som trenger det mest i en enda svakere posisjon overfor staten. Dette er uverdig , sier han.

Trapper opp tvangsreturer

Handal spør om forskriftsendringen som Venstre og KrF lanserte for et år siden er et spill for galleriet og sier regjeringen og støttepartiene nå må levere det de har lovet.

Ifølge samarbeidsavtalen skulle flere asylbarn få bli. Ett år senere er 484 asylbarn kastet ut, 162 flere enn tilsvarende periode under de rødgrønne. 106 barn ble sendt ut med sine familier i september.

Les også: Her settes asylsøkeren på flyet ut av Norge

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har uttalt at lengeværende barn ikke er prioritert for tvangsutsendelser, men tallene fra politiet viser at 75 barn i denne gruppen er sendt ut så langt i 2014, hele 32 i september.

- Vi har økt antallet uttransporteringer med 45 prosent i forhold til den forrige regjeringen. Det betyr at flere returneres totalt sett, men andelen barn har gått ned. De som returneres per i dag er personer som allerede har fått sin sak ferdigbehandlet i UDI og UNE, og fått et endelig avslag, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet til Nettavisen fredag.

- Skal ha grundig gjennomgang

- Forslaget om en varig ordning for lengeværende barn har nylig vært på høring, og Justis- og beredskapsdepartementet går nå igjennom høringsuttalelsene. Vi skal ha en ordentlig og grundig gjennomgang av høringssvarene, i nær dialog med KrF og V, sier Kallmyr.

Handal i Utdanningsforbundet frykter at barn som skulle fått bli i Norge i mellomtiden sendes ut.

- Vi må forsikre oss om at de som risikerer utsendelse får den behandlingen vi har forpliktet oss til å gi dem. Det verste som kan skje er at barn med rettmessig krav på opphold i landet sendes ut. Dette er viktig uavhengig av hvilken asylpolitikk myndighetene legger seg på, sier Handal.Lovet å senke terskelen

Saken er politisk svært betent fordi regjeringen med Høyre og Fremskrittspartiet støtter seg på Kristelig Folkeparti og Venstre og har lovet en forskriftsendring som skal senke terskelen for opphold.

I dag er praksis at fire og et halvt års oppholdstid, med minst ett års skolegang, gir en tilknytning som skal veie tungt i vurderingen av opphold. Etter de nye reglene skal barnets beste, slik det er formulert i FNs barnekonvensjon og norsk lovverk, tillegges mer vekt.

KrF bekymret

Geir Bekkevold, innvandringspolitisk talsmann i KrF, sier dette om situasjonen:

- Vi har ventet hele høsten på de nye forskriftene og etterspurt dette i mange måneder. Anundsen har sagt at det ikke er prioritert å sende ut barnefamiliene. Men dette bekymrer oss.

Bekkevold sier at også KrF ønsker en effektiv asylpolitikk, men han understreker:

- Vi vil ikke at en effektiv asylpolitikk skal gå utover rettssikkerheten.

- Seieren smuldrer bort

- Seieren vi oppnådde for asylbarna smuldrer bort dag for dag, sier leder i Kristelig Folkepartis Ungdom, Emil André Erstad, til Nettavisen.

Han viser til nye tall fra politiet som viser at 75 lengeværende barna er sendt ut av Norge så langt i 2014, hele 32 ble sendt ut i september. Dette skjer til tross for forsikringer fra justisminister Anders Anundsen (Frp) om at lengeværende barn ikke er prioritert for tvangsutsendelser.

- Dårlige kår for rettssikkerhet

De nye tallene som viser hvor mange lengeværende barn som er sendt ut i år uroer KrFU-lederen.

- Disse barna kunne fått en ny vurdering hvis regelverket hadde vært på plass. Dette viser at rettssikkerheten har dårlige kår, sier han.

Erstad mener justisministeren nå må ta en telefon til politiet og instruere dem om å sette disse sakene på vent.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har vært i kontakt med mange av familiene som er sendt ut. De forteller at de har vært involvert i sakene til 28 barn med mer enn fire års oppholdstid som har blitt sendt ut av landet de siste månedene. 22 av dem ble sendt ut i september.

- Alle disse 28 barna kan oppfylle vilkårene for tillatelse etter nytt regelverk, men har likevel blitt tvangsutsendt rett før de nye forskriftsbestemmelsene trer i kraft, påpeker NOAS.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) står bak en pengeinnsamling og en rettshjelpsdugnad for de lengeværende barna, og til helgen er det planlagt markeringer flere steder i landet, blant annet Oslo, Bergen og Tromsø.

Rådgiver Mari Seilskjær i NOAS sier til Nettavisen at de det ikke gis noen støtte til rettshjelp fra staten for disse familiene.

- Familiene er avhengige av støttegrupper som samler inn penger eller advokater som stiller opp gratis for dem, sier hun.

Seilskjær sier lengeværende familier heller ikke får noen informasjon om regelendringene eller veiledning om hvilken informasjon som er relevant.

- Dette er familier som snakker dårlig norsk, som har en belastende livssituasjon og ofte har mer enn nok med å håndtere hverdagen. De må selv orientere seg i landskapet og skrive omgjøringsbegjæringer, sier hun.

NOAS mener dette utgjør en betydelig trussel mot rettssikkerheten.

Initiativtaker til rettshjelpsdugnaden er Aina Heldal Bøe, som ble kjent da hun sto i spissen for støttegruppa for Nathan og familien i Ytre Arna.

- Det er skammelig når to regjeringer etter hverandre flagger asylbarnas sak og følger så dårlig opp, sier hun til Nettavisen.