NETTAVISEN MENER: Dette året løftet Miljøpartiet De Grønne fra politiske outsidere til å få politisk makt. De har satt sitt preg på hovedstaden og har stor fremgang over hele landet.

Nettavisen har vært kritisk til mange av standpunktene til Miljøpartiet De Grønne, så frontfiguren var overrasket, men glad, over å få prisen.

Les intervju med vinneren her.

Her er begrunnelsen:

Kjære Rasmus Hansson!

I disse tunge tider for avisenes prisvinnere, kan jeg berolige deg med to ting – du får verken prisen for dine personlige holdninger eller dine personlige handlinger.

Derimot får du prisen for bevegelsen du har vært med på å skape.

Nettavisens kårer årets navn ut fra en vurdering av hvem som har påvirket Norge mest i året som gikk, og som kan komme til å påvirke landet vårt varig.

Ut fra de kriteriene var valget opplagt - det måtte bli Miljøpartiet De Grønne!

Ved kommunevalget i høst fikk Miljøpartiet De Grønne 101.612 stemmer. På landsbasis gikk partiet forbi SV, og ligger hakk i hæl på gamle partier som Venstre og Kristelig folkeparti.

Fremgangen siden forrige kommunevalg var på 3,3 prosentpoeng, og fremgangen var også betydelig siden siste stortingsvalg.

I Oslo ble Miljøpartiet De Grønne byens tredje største parti med 8,1 prosent av stemmene, og inngår nå i Byregjeringen som tok over for et langvarig borgerlig styre.

Man kan være enig eller uenig med Miljøpartiet De Grønne i enkeltspørsmål politisk. Noen ganger kan standpunktene i enkeltsaker virke litt uferdig på kritikerne. Sånn sett kan mange oppleve dere vel så mye som en bevegelse, som et politisk parti.

Men samtidig er det ingen tvil om at den grønne bølgen eller det grønne skiftet har fått betydelig oppslutning, ikke bare i Norge men også ellers i verden.

Klimakonferansen i Paris ble opplevd som et solid gjennomslag for internasjonal handling for å begrense global oppvarmingen til 1,5 grader gjennom felles ansvar for å kutte utslipp.

Du har vært en iherdig talsperson for en bevegelse som har fått gjennomslag både lokalt, nasjonalt og internasjonalt – og som kan komme til å endre måten vi lever på.

Nettavisen har derfor gleden av å utnevne Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne som årets navn i 2015.

Oslo, 24. desember 2015

Gunnar Stavrum
Sjefredaktør
Nettavisen


Når Nettavisens redaksjon velger hvem som bør få Årets navn, så betyr det ikke noe for vår vurdering om vi er enige eller uenige med hva vedkommende står for.

Vi vurderer hvilket gjennomslag kandidatene har fått for sine synspunkter, og om de kan få en varig påvirkning på Norge. Grønt skifte er årets nyord, og ingen forbindes klarere med dette begrepet enn Rasmus Hansson.

Nettavisen mener at Rasmus Hansson og Miljøpartiet De Grønne fikk et betydelige seire for sin politikk i 2015, og at de har mulighet til å sette preg på Norge de kommende årene.

GUNNAR STAVRUM

Hva mener du? Er Rasmus Hansson er årets navn i 2015, eller mener du at andre kandidater har påvirket Norge like betydelig?