Helsetilsynet skal granske Oslo kommunes legevakt etter at halvannet år gamle Rebekka døde etter at hun ble sendt hjem etter undersøkelse, melder NRK Østlandssendingen. Jenta døde av omgangssyke, trolig forårsaket av rotaviruset.

På legevakta ble det konstatert at jenta var sterkt dehydrert, at hun hadde kraftig diaré, høy feber og høy puls. Til tross for dette, fikk foreldrene beskjed om at de kunne ta jenta med hjem og sørge for at hun fikk drikke.

- De tok ikke barnet mitt alvorlig, sier faren, Jhegarajah Shangaran, ifølge NRK.

Tre timer etter besøket på legevakten forverret tilstanden seg. Jenta ble hentet med ambulanse, som konstaterte at hjertet hennes hadde stoppet. De forsøkte gjenoppliving, men måtte gi tapt.

Sjef for barneklinikken på Ullevål universitetssykehus, Jens Grøgaard, sier det kan være vanskelig å bedømme små barns tilstand ved omgangssyke fordi den svinger så raskt. Han sier det er avgjørende å være oppmerksom på væsketapet og stoppe det.

Nettavisen har vært i kontakt med barnefaren. Han har ingen ytterligere kommentarer til det som har hendt, og henviser til NRK.