Næringslivet har dermed fått gehør for sitt krav om unntak fra likebehandlingsprinsippet i EUs vikarbyrådirektiv, skriver Dagens Næringsliv.

Prinsippet innebærer at vikarer skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som bedriftenes egne ansatte, noe den rødgrønne regjeringen ivret for.

Næringslivet har imidlertid krevd at også Norge må kreve de samme unntaksbestemmelsene, og blir nå bønnhørt av arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).

– Før sommeren vil jeg sende på høring et forslag til en ny forskrift der vi tar i bruk en av unntaksbestemmelsene i vikarbyrådirektivet. Vi legger oss på den samme bestemmelsen som Sverige, Danmark og Finland, sier han til avisen.

Unntaket åpner for at bemanningsbyråer kan inngå egne tariffavtaler med vikarenes fagorganisasjoner, og at en slik avtale dermed vil gjelde for vikarene uavhengig av vilkårene hos bedriftene de vikarierer i.

– Både bemanningsbedriftene og de som er ansatte i vikarbyrå eller bemanningsbedrifter, vil få mer forutsigbarhet, mener Eriksson.

LO er imidlertid totalt uenig i dette og mener unntaket er et skritt i retning av et mer uorganisert arbeidsliv.