Sist uke fikk gruveselskapet Nussir utslippstillatelse til en planlagt kobbergruve på Steinfjellet ved Repparfjorden mellom Alta og Hammerfest.

Området ligger midt i reinbeitedistriktet Fiettar i Kvalsund kommune.

Nussir mener at kobber for opp til 40 milliarder kan hentes ut. Reineierne mener gruvedriften vil ødelegge reindriften.

– De 120 reineierne i dette reindistriktet er de som allerede er mest belastet med inngrep. De har rein ved det største hyttefeltet i Nord-Norge, den nye kraftlinjen går rett gjennom kalvområder og reingjerder. En gruve i tillegg gjør at reineierne ikke kan drive med overskudd, sier Ragnhild Marit Sara, juridisk rådgiver for reinbeitedistriktet, til Dagens Næringsliv.

Hun sier at reineierne ikke har blitt hørt i denne saken, og truer nå med rettssak hvis ikke gruveplanene blir skrapet.