Spansk politi etterforsker forretningsmannen for skatteunndragelser på flere millioner kroner vedrørende et boligkjøp på solkysten, skriver Dagbladet.

I september måtte Reitan forklare seg i et to timer langt avhør.

Boligverdien var for lav
Da den norske milliardæren kjøpte feriehuset i 2004, betalte han en avgift på 245.000 euro, eller 1,9 millioner kroner, på grunnlag av husets pris på 3,5 millioner euro.

Ifølge spansk påtalemyndighet kostet eiendommen i virkeligheten ni millioner euro.

Seks millioner kroner for lite i skatt
Statsadvokaten som etterforsker handelen mener at Reitan dermed skulle ha betalt 630.000 euro, nær 4,9 millioner kroner, i avgift, skriver Dagbladet ifølge nrk.no.

Lovparagrafen Reitan etterforskes for, sier at man må betale seks ganger det unndratte beløpet, og har i tillegg en strafferamme på mellom ett og fire års fengsel, men avisen skriver at Reitan trolig vil slippe fengselsstraff uansett utfall av saken.

Reitan skulle også, ifølge spanske myndigheter, ha betalt til sammen rundt 3,5 millioner kroner i eiendomsskatt til Andalucìa.

Paret som solgte eiendommen, etterforskes også i saken.

Korrigering fra Reitan-gruppen
Reitan-gruppen har fredag morgen kontaktet NA24 for det de mener er feil fremstilling i Dagbladets artikkel - som NA24 har gjengitt deler av.

- Dagbladet (DB) har i dag en sak om Odd Reitan og skatteforhold rundt hans eiendom i Spania. Vi ønsker å understreke at Odd Reitan er ikke tiltalt for noe i Spania, og det er ikke fremsatt noe skattekrav mot ham. Vi mener derfor det er direkte feil å si at han er siktet, sier Reitan til NA24.

Han forklarer at han betalt formueskatt for sin eiendom i Spania til Norge i alle år.

- Ytterligere beskatning i Spania fører til dobbeltbeskatning som er i strid med skatteavtalen mellom Norge og Spania. Vi har fortstått det slik at Spanske myndigheter mener eiendommen kanskje burde vært privateiet i stedet for selskapseiet, og hvis det er slik må vi betale 148.000 Euro per år fra 2004-2007. Det er i såfall en teknisk skattediskusjon, sier Reitan.

Han forklarer at da han kjøpte eiendommen sin i 2004, betalte han for eiendommen, inventaret og antikviteter. Eiendommen eies av et selskap, mens noe av inventaret og antikvitetene eies av Odd Reitan privat.

- Jeg kan ikke svare for anklager mot husselger, og jeg betaler selvsagt den skatten jeg skal, både til Norge og utlandet. Men vi betaler jo ikke skatt uten at vi mottar en faktura, for å si det sånn...Det er det vel få som gjør.... , avslutter Reitan.

Norsk skattebråk i 1002
Reitan har tidligere hatt bråk med norske skattemyndigheter.

I 2008 tok han et skattekrav helt til Høyesterett - og vant.

Saken dreide seg om arveavgift etter at Odd Reitans to sønner overtok familiebedriften i 1992.

Både tingrett og lagmannsrett delte skattemyndighetenes oppfatning om at selskapsovertakelsen dreide seg om en gave fra far til sønner som det skal betales arveavgift av.

Om familien hadde tapt kunne de risikert et utlegg på inntil 250 millioner kroner i arveavgift og morarenter til staten.