Gå til sidens hovedinnhold

Reklamerte for barnebortføring.no

Viktig å stanse barnebortføringer i tide, mener justisminister Knut Storberget (Ap).

Skah-saken dukket opp i Stortingets spørretime onsdag. Da Frps nestleder Per Sandberg ba justisminister Knut Storberget (Ap) gjøre rede for regjeringens arbeid i barnebortføringssaker, bedyret justisministeren at regjeringen jobber intenst for å styrke barns sikkerhet.

- Men det å gjennomføre vedtak på fremmed lands jord, det er ikke enkelt, svarte Storberget.

Les også:Soldater smuglet barna i ferien

Regjeringen jobber derfor ifølge Storberget aktivt for å få flest mulig land til å slutte seg til Haagkonvensjonen om barnebortføring.

Barnebortføring.no
Storberget reklamerte sterkt for regjeringens nettsted barnebortføring.no, hvor folk kan få informasjon. Han fremhevet fri rettshjelp, egne kontaktdommere og listen over advokater med spesialkompetanse på barnebortføringer som viktige tiltak.

- Siden 2006 har antallet barnebortføringer gått ned fra 57 til 28, påpekte Storberget.

Han understreket at det aller viktigste er å få stanset barnebortføringer i tide.

Til 17 land
Regjeringens statistikk over barnebortføringer i 2009 viser at 28 barn ble bortført fra Norge til 18 land i totalt 25 forskjellige saker.

Seks av sakene er løst med retur til Norge fra landene Belgia, Canada, Danmark, Kosovo, Storbritannia og Sverige. Tre saker, hvor barn ble bortført til Island, Nederland og Sverige er avsluttet uten at barna ble returnert til Norge.

15 saker fra 2009 pågår fortsatt. Tre av sakene berører Filippinene, Irak og Iran, land som ikke har sluttet seg til Haagkonvensjonen.

Kommentarer til denne saken