NETTAVISEN MENER: Rekord-utmelding truer makten til Den norske kirke. Kirkevalget viser at den er i utakt med sine egne medlemmer.

- Til nå i år har over 11.000 personer meldt seg ut. Det tegner til at 2015 blir et rekordår for utmeldinger, sier avdelingsdirektør Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet til Vårt Land.

Det er liten tvil om at 2015 blir et rekordår, men hvert eneste år melder 5.000 - 10.000 mennesker seg ut av Den norske Kirke.

Andelen kirkegjengere synker - delvis fordi stadig flere ikke tror på Gud, men også fordi en stadig høyere andel av Norges befolkning tilhører andre kirkesamfunn. Både Den katolske kirke og islam opplever sterk vekst på grunn av innvandring.

Totalt har kirken over 100.000 færre medlemmer nå enn i 2005, men fortsatt er drøyt 3,8 millioner nordmenn medlemmer av Den norske kirke.

Hvorfor så mange melder seg ut, vet man ikke. Kirkevalget og motstanden mot homofile ekteskap holdes frem som en mulig forklaring. I tillegg har appen utmelding.no gjort det vesentlig enklere å melde seg ut.

Du finner appen her: Utmelding av Kirken

Initiativtakeren bak Utmelding.no forteller at han måtte melde seg ut flere ganger før utmeldelsen ble gjennomført av Kirken.

- Den senere tiden har jeg hørt stadig flere personer som hadde gjort det samme, men allikevel stod som medlemmer av Kirken, opplyser inititiavtaker Erling Løken Andersen på nettsidene.

Kirken har åpenbare problemer med sitt medlemsregister, og det har en uheldig økonomisk side. Det er riktignok ingen direkte sammenheng mellom medlemstall og milliardstøtten over statsbudsjettet, men i praksis er et stort - og oppblåst - medlemstall med på å bevare statsstøtten.

- Vi som står bak Utmelding.no mener det er problematisk at Den norske kirke mottar 4 milliarder kroner i statsstøtte per år, samtidig som kirken beviselig ikke er etterretelig når det gjelder egne medlemstall, heter det på nettsidene.

Nettavisen mener at Den norske kirke fortsatt har betydelig oppslutning i Norge, men at det er et demokratisk problem at medlemsregisteret ikke er til å stole på. Utmeldingsrekorden må være et varsku for Kirken.

GUNNAR STAVRUM

Hva mener du? Er Den norske kirke på vei ned, eller viser medlemstallet på 3,8 millioner at det fortsatt er sterk støtte til Kirken i Norge?